AVARN_Security_halytysvalvonta_etusivu_1920x520

Pääkäyttöpalvelut

Pääkäyttöpalvelutiimimme auttaa asiakkaitamme kiinteistöjen turvajärjestelmien asetusten määrittelyssä, käyttöönotossa ja ylläpidossa, kuten esimerkiksi hälytysjärjestelmien käyttöoikeuksien tai kulunvalvontatunnisteiden hallinnoinnissa. Haluamme antaa asiakkaillemme turvallisen toimintaympäristön ja toimintavarmat järjestelmät, ylläpitää kiinteistön turvallisuutta sekä pienentää kiinteistön ylläpitokustannuksia.

Pääkäyttöpalveluihimme kuuluvat:

Laadukas, monipuolinen ja järjestelmäriippumaton pääkäyttäjäpalvelu

Pääkäyttäjäpalvelujamme toteuttaa pitkäaikainen, kokenut ja sitoutunut henkilöstö, joka toimii tarkkaan määriteltyjen ja loppuunhiottujen prosessien mukaisesti. Nimeämme jokaiseen toimeksiantosopimukseen yhteyshenkilön. Toteutamme palvelupyynnöt sopimusehdoista riippuen 1-3 päivässä ja kiireelliset tapaukset pystymme hoitamaan viiveettä 24/7 hälytyskeskuksesta.

Palvelumme ovat järjestelmäriippumattomia. Meillä on valmiudet tuottaa rikosilmoitin- ja kulunvalvontajärjestelmien pääkäyttöpalveluita kaikkiin yleisimpiin järjestelmiin. Palveluratkaisuissamme haluamme tarjota juuri asiakkaallemme sopivia kokonaisuuksia sisältäen tarvittaessa fyysistä vartiointipalvelua, hälytysajoja, hälytyskeskusvalvontaa sekä järjestelmien huolto- ja ylläpitopalveluita järjestelmien jatkuvasta tilantarkkailusta määräaikaishuoltoihin. Pääkäyttäjäpalvelumme toimiikin tiiviissä yhteistyössä vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelujen, hälytyskeskuksen ja turvallisuusteknologian kanssa.


Kulunvalvonnan pääkäyttöpalvelut

Kulunvalvonnan pääkäyttäjäpalvelulla tarkoitetaan asiakkaan järjestelmien hallinnointia, valvontaa ja ylläpitoa, kuten esimerkiksi

 • käyttäjäoikeuksien asetus ja ylläpito
 • osasto- ja yritysmääritysten perustaminen ja ylläpito
 • henkilötietojen perustaminen ja ylläpito
 • kulkutunnisteiden aktivoiminen
 • kulkuoikeusmääritysten perustaminen ja ylläpito
 • ovien aukioloaikojen asetus
 • tilapäiset oviohjaukset
 • pin-koodi -aikojen perustaminen ja ylläpito
 • pyhä- ja arkipyhämääritysten ylläpito
 • järjestelmän kesä- ja talviaika-asetukset (edellyttää etäyhteyttä palvelimelle)
 • huoltopyyntöjen välittäminen huoltopalvelusta vastaavalle huoltoliikkeelle erikseen sovittavan menettelyohjeen mukaisest

Voimme tarjota pääkäyttäjäpalvelua myös back up -palveluna asiakkaan oman paikan päällä toimivan pääkäyttäjän tueksi esimerkiksi toimistoaikojen ulkopuolella tai silloin, kun tekemistä on poikkeuksellisen paljon. Tarjoamme myös koulutuspalveluja pääkäyttäjille.


Hälytysjärjestelmän pääkäyttöpalvelu

Hälytysjärjestelmän pääkäyttäjäpalvelulla tarkoitetaan tyypillisesti asiakkaan rikosilmoitinlaitteiston hallinnointia, valvontaa ja ylläpitoa. Hälytysjärjestelmä voi valvoa muutakin, kuten esimerkiksi toiminnalle kriittisten järjestelmien ja laitteiden tilaa, kiinteistön tai alueen lämpötilaa tai palo-, savu- ja kosteusilmaisimia.

Hälytysjärjestelmän pääkäyttöpalveluun voivat kuulua esimerkiksi
 • käyttäjäoikeuksien asetus ja ylläpito
 • aluemääritysten perustaminen ja ylläpito
 • henkilötietojen perustaminen ja ylläpito
 • tilapäiset päälle- ja poskytkentäohjaukset
 • päälle- ja poiskytekntäaikojen perustaminen ja ylläpito
 • hälytysraportointi asiakkaan yhteyshenkilölle
 • pyhä- ja arkipyhämääritysten ylläpito
 • kesä- ja talviaika-asetukset
 • huoltopyyntöjen välittäminen huoltopalvelusta vastaavalle huoltoliikkeelle
 • erikseen sovittavan menettelyohjeen mukaisesti
  puhelinneuvontaa asiakkaan yhteyshenkilölle tarvittaessa.

Avaimien ja lukostojen hallinta

Avain- ja lukostonhallintapalvelu on kiinteistön tai sen osan lukitusten ja avaimien hallinnointia, valvontaa ja ylläpitoa. Palvelu vapauttaa asiakkaan omia resursseja ydintoimintaan ja siirtää vastuun ja käytännön toimenpiteet avain- ja lukostonhallintapalvelun hoitamisesta Avarn Securitylle.

Päivittäinen tilanne eri lukkoihin liittyvien avaimien sijainnista ja haltijoista sekä lukkoihin tehdyistä sarjoituksista muutoksineen on helposti todennettavissa Avarn Securityn avainrekisteristä ja lukituskaavioista. Avaimien noutopisteet mahdollistavat avaimien joustavan toimituksen käyttäjille. Avaimet on mahdollista myös toimittaa suoraan asiakkaalle, joko henkilökohtaisesti tai esim. postilla (tägin aktivointi etänä).


 

Palveluun voivat kuulua mm.

 • avainrekisterien ja lukituskaavioiden ylläpito ensisijaisesti sähköisessä muodossa
 • suppeat avaininventaariot (yleis-, kv-, huoltoavaimet)
 • kiinteistöjen avainten säilytys
 • lisäavainten tilaukset ja toimitukset
 • sarjoitustoimeksiannot
 • lukituksiin liittyvien korjauspyyntöjen vastaanotto ja edelleen välitys
 • tehtävien toteutumisen valvonta
 • tilausten kilpailutus ja kustannustehokkuuden varmistaminen
 • lukitukseen liittyvien töiden tilaaminen ja laskuttaminen asiakkaalta yhdellä koontilaskulla kuukausittain.

Miten voimme auttaa sinua?

Pääkäyttötiimimme palvelee etäkäyttöpalveluna arkisin klo 08:00 - 16:00. Muina aikoina kiireellisiä palvelupyyntöjä toteuttaa Avarn Securityn hälytyskeskus.


Jätä yhteydenotto

2-col-image-sidenav-content-halytyskeskus-paivystaja
Sijaintimme ja kävijämäärämme edellyttävät turvateknologiaa ja alan monipuolista asiantuntemusta. Palveluntuottajan valinnan ratkaisi aito kiinnostus kauppakeskuksemme asioihin. Avarn Securityn palveluesimiehet ja vuoropäälliköt sitoutuivat heti alusta alkaen haluamaan Hansan parasta. Lue koko kirjoitus »

Timo Palviainen, kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Hansa

Musiikkitalon kaltaisissa julkisissa tiloissa turvajärjestelyt on hoidettava siten, että ne auttavat tekemään vierailusta juhlavan kokemuksen, eivätkä häiritse kulttuurielämyksistä nauttimista. Palvelun on oltava hienotunteista, mutta kuitenkin riittävän näkyvää, jotta vieraat kokevat olonsa turvalliseksi. Lue koko kirjoitus »

Pekka Kauranen, toimitusjohtaja, Musiikkitalo

Luhta on tyylikäs brändi ja meille on tärkeää, että tapahtumassa myös järjestyksenvalvonta henkii samoja arvoja ja on viimeisen päälle ammattitaitoista. Avarn Securityn järjestyksenvalvojista huokuu ammattitaito ja heistä näkee, että heillä on vahva kokemus tapahtumaturvallisuudesta.
Lue koko kirjoitus »

Kari Raskinen, ketjupäällikkö, Luhta