Takaamme turvallisuuden myös työmaalla.

Työmaaturvallisuus

Työmaaturvallisuuden palvelupakettimme suojaa työmaatasi murroilta ja ilkivallalta koko työmaan elinkaaren ajan. Räätälöimme palvelukokonaisuuden vastaamaan parhaalla tavalla rakennusprojektin kulloisenkin vaiheen turvallisuusvaatimuksiin. Turvallisuustaso nousee asteittain yhdistämällä eri turvapalveluita sen mukaan, miten työmaan tilanteet elävät. Työmaaturvallisuus koostuu uusimmasta turvallisuusteknologiasta (kuten etäkäyttöisestä videovalvonnasta ja liiketunnistimista), vartijoiden fyysisestä läsnäolosta ja jatkuvassa valmiudessa olevasta hälytyskeskuksestamme.

Palvelumme perustuu työmaan elinkaaren mukaan suunnitelluille turvallisuusratkaisuille. Kun työmaan rakennusvaiheet muuttuvat projektin aikana, myös turvallisuusriskit muuttuvat. Tällöin elinkaarimallin mukaan suunnitellut turvallisuusratkaisut, jossa turvallisuustasoja nostetaan asteittain, vastaavat aina sen hetkisiä turvallisuustarpeita. Palvelukokonaisuus rakentuu eri osa-alueiden yhdistelmistä, jolloin pystymme tarjoamaan joustavasti aina työmaalle järkevimmän ratkaisun.

Mitä palvelukokonaisuuteemme kuuluu?

Hälytysjärjestelmät

Hälytysjärjestelmät valvovat työmaata murroilta ja asiattomilta henkilöiltä. Liiketunnistimia asennetaan sisälle työmaaparakkien ja rakennuskohteiden suojaamiseksi sekä ulos valvomaan työmaa-aluetta. Hälytysjärjestelmä on yhteydessä Avarn Securityn 24/7 valvovaan hälytyskeskukseen, josta lähetetään vartija aina tarvittaessa työmaalle tarkistamaan vastaanotettu hälytys.

Valvontakamerat

Valvontakameroilla valvotaan työmaan tärkeimpiä alueita. Kylteillä merkitty kameravalvonta ennaltaehkäisee tehokkaasti asiattomien henkilöiden tuloa työmaa-alueelle ja vähentää murtojen ja ilkivaltatekojen määrää. Videotallenteet ovat usein myös avaintodiste kun tapahtunutta rikosta selvitetään.

Työmaalle voidaan asentaa tiettyjä alueita valvovia kiinteitä kameroita tai kameroita, jonka kuvaa voidaan liikuttaa ja tarkentaa kameran etähallintaohjelmalla. Videotallenteet tallentuvat turvalliseen etäpalvelimeen ja ovat aina katsottavissa asiakkaan suojatuilla käyttäjätunnuksilla. Ohjelmalla voi katsoa myös live-kuvaa työmailta kamerakohtaisesti.

Vartiointipalvelut

Työmaan turvallisuutta nostetaan säännöllisiä tarkastuskierroksia tekevän tai työmaalla jatkuvasti olevan vartija avulla. Vartija käy säännöllisin väliajoin tarkistamassa työmaan sovitut alueet, aitojen ja porttien kunnon sekä konttien lukitukset. Vartija reagoi välittömästi havaitsemaansa poikkeustilanteeseen.

Työmaavartija on työmaalla läsnä ja seuraa valvontakameroita. Vartija avaa ja lukitsee ovia määrättyinä aikoina ja hallitsee sisäistä hävikkiä. Vartijalla voi olla erilaisia tarkistuskohteita, kuten tulityöt, sammutuskalusto, työskentelyolot, työvarustus ja päihde-epäilyt.

Valvontapalvelut

Avarn Securityn hälytyskeskus valvoo työmaalle asennettuja hälytys- ja kameravalvontajärjestelmiä. Hälytyskeskuspäivystäjät reagoivat välittömästi vastaanotettuihin hälytyksiin ja havaittuihin poikkeustilanteisiin ja lähettävät aina tarvittaessa vartijan työmaalle tarkastuskäynnille.

Läsnäolovalvonta

Läsnäolovalvonnan avulla täytät vaivattomasti työmaiden viranomaisvelvoitteet, kuten uudistuneen verotusmenettelylain mukaisen raportoinnin ja työntekijöiden läsnäoloseurannan.

Kulunhallinta

Pääsyä työmaalle voidaan hallita pyörö- ja ajoneuvoporteilla sekä kulunvalvontajärjestelmällä, jolloin työmaalle pääsevät vain kulkuluvan saaneet henkilöt.

 

Sijaintimme ja kävijämäärämme edellyttävät turvateknologiaa ja alan monipuolista asiantuntemusta. Palveluntuottajan valinnan ratkaisi aito kiinnostus kauppakeskuksemme asioihin. Avarn Securityn palveluesimiehet ja vuoropäälliköt sitoutuivat heti alusta alkaen haluamaan Hansan parasta. Lue koko kirjoitus »

Timo Palviainen, kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Hansa

Musiikkitalon kaltaisissa julkisissa tiloissa turvajärjestelyt on hoidettava siten, että ne auttavat tekemään vierailusta juhlavan kokemuksen, eivätkä häiritse kulttuurielämyksistä nauttimista. Palvelun on oltava hienotunteista, mutta kuitenkin riittävän näkyvää, jotta vieraat kokevat olonsa turvalliseksi. Lue koko kirjoitus »

Pekka Kauranen, toimitusjohtaja, Musiikkitalo

Luhta on tyylikäs brändi ja meille on tärkeää, että tapahtumassa myös järjestyksenvalvonta henkii samoja arvoja ja on viimeisen päälle ammattitaitoista. Avarn Securityn järjestyksenvalvojista huokuu ammattitaito ja heistä näkee, että heillä on vahva kokemus tapahtumaturvallisuudesta.
Lue koko kirjoitus »

Kari Raskinen, ketjupäällikkö, Luhta