Turvanasi
seuraavatkin
sata vuotta.

avarn_100_pattern3

Turvanasi muuttuvassa maailmassa

Sata vuotta sitten nimemme oli Suomen Vartioimis- ja sulkemis Oy ja nyt se on Avarn Security Oy. Vaikka nimi on muuttunut, tehtävämme on edelleen sama: varmistaa asiakkaiden toiminnan jatkuvuus turvaamalla heidän omaisuuttaan ja ihmisiään kaikissa olosuhteissa, vaikeissakin.

Nyt meihin vaikuttavat ilmastonmuutos, maiden väliset konfliktit, kaupungistuminen, teknologian ulottuminen kaikkialle sekä vastuullisuuden kasvavat vaatimukset. Me autamme asiakkaitamme kohtaamaan muuttuvan maailman ja tunnistamaan muutosten vaikutukset turvallisuudelle. Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja varmistaa asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuus. Niin nytkin yhdistäessämme älykkäitä turvallisuusteknologioita ja turvallisuuspalveluja alan parhaiksi kokonaisratkaisuiksi. Uusi teknologia on aina lisännyt turvallisuutta, varsinkin kun sitä käytetään oikein ja vastuullisesti. Teknologiasta huolimatta palvelumme toimittaa aina ihminen, joka osaa asiansa ja viihtyy työssään. 

Olemme asiakkaidemme turvana seuraavatkin 100 vuotta.

Friedrich Thelenin tarina
Suomen ensimmäisen yksityisen vartiointiliikkeen perustaja

Friedrich ”Fritz” Thelen perusti Suomeen ensimmäisen yksityisen vartiointiliikkeen vuonna 1922. Thelenin lapset Herman Thelen ja Christina Ghamberg (o.s. Thelen), sekä Hermanin poika Kenneth Thelen muistelevat Friedrich Thelenin elämää sekä Suomen ensimmäisen vartiointiyrityksen perustamista. Tarina ja tapahtumat ovat kerrottu niin kuin omaiset ne muistavat.

Nykyhetki

Riikka
Työnä turvallisuus: Riikkaa kannustettiin turvallisuusjärjestelmäasentajan pestiin Avarnilla

Riikka työskentelee Avarn Securitylla turvallisuusjärjestelmien parissa. Hän on päässyt kouluttautumaan urallaan useisiin eri tehtäviin. Riikka aloitti työt Avarn Securityllä vartijana. Hän teki kaksi vuotta paikallisvartijan töitä, minkä jälkeen hän haki sisäisellä haulla nykyiseen työtehtäväänsä turvallisuusjärjestelmäasentajana.

Eero
Työnä turvallisuus: Hälytyskeskuspäivystäjä valvoo, kun muut nukkuvat

Eero toimii Avarn Securitylla hälytyskeskuspäivystäjänä. Hänen työssään on tärkeää osata rauhoitella ja ohjeistaa ihmisiä, kun jotain sattuu. Eeron tie vei Avarn Securitylle kesätöiden kautta vuonna 2017. Tänä päivänä hänen työmaansa on Avarn Securityn hälytyskeskus, jossa hän toimii hälytyskeskuspäivystäjänä.

Elif
Työnä turvallisuus: Turvallisuus on edellytys sille, että arki sujuu

Elif kartoittaa työssään asiakkaiden uhkia ja riskejä, jotta heille voidaan tarjota parhaat mahdolliset turvallisuuspalvelut. 100-vuotiaassa yrityksessä pitkä historia näkyy tekemisen varmuutena. Elifin ura Avarn Securitylla käynnistyi vuonna 2012, jolloin hän turvallisuusalan opintojensa jälkeen aloitti työt työssäoppimisen kautta. Sen jälkeen hän on ehtinyt tehdä monipuolisesti erilaisia turvallisuusalan töitä ja uralle on mahtunut muun muassa työrupeama piirivartijana.

Jenni
Työnä turvallisuus: Ylpeydellä kohti seuraavaa sadan vuoden rajapyykkiä

Turvallisuuspalveluiden tukitoiminnoista vastaavan Jennin mukaan turvallisuus on sitä, että kaikki voivat kulkea Suomessa vapaasti. Avarn Securitylla turvallisuuspalveluiden tukitoimintojen päällikkönä toimivalle Jennille on käynyt työelämässä samalla tavalla kuin monelle muullekin suomalaiselle: kesätyöpesti venyikin vuosien mittaiseksi työrupeamaksi.

Anna-Stiina
Työnä turvallisuus: Turvallisuus on myös sitä, että kokee olevansa osa yhteisöä

Anna-Stiina on työssään monipuolisesti mukana monen avarnilaisen työsuhteen eri vaiheissa. Hänen uransa Avarn Securityllä on keskittynyt tuotannonläheisiin henkilöstöhallinnon tehtäviin. Yrityksen ja alan kehityksen myötä hänen työtehtävänsä ovat vuosien varrella monipuolistuneet ja muuttuneet positiivisesti haastavammaksi.

Klaus
Työnä turvallisuus: Turvallisuus merkitsee häiriötöntä arkea

Turvallisuusteknologian myyntijohtajan työ Avarn Securitylla pitää sisällään henkilöstöasioita, myyntitoimintoja ja vuosien varrella asiakkaista tulleita kavereita.
Klaus aloitti työt Avarn Securityllä vuoden 2021 alussa, kun hänelle tarjoutui mahdollisuus olla mukana rakentamassa turvallisuusteknologiayksikön strategiaa.

avarn_100v_quote
Yhteistyökumppanin arvomaailma ja bisnesidea ovat meille tärkeitä. Meille on tärkeää, että Avarn Security haluaa yrityksenä tuottaa laadukasta palvelua.
SSAB Europe Oy, Head of EHSQ Tuomas Meriläinen

AVARN 100 | Paneelikeskustelu

Millainen rooli yhteiskunnalla ja yksilöllä on turvallisuuden luomisessa?

Turvallisuus Suomessa on usean palasen kokonaisuus, jossa oma vastuunsa on niin yhteiskunnalla kuin yksilölläkin. Yhteiskunnan ja yksilön roolista turvallisuuden luomisessa keskusteltiin Avarn Securityn 100-vuotisjuhlavuoden paneelikeskustelussa. Keskusteluun osallistuivat futuristi Elina Hiltunen, toimitusjohtaja Pekka Kauranen Musiikkitalosta, ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen Aalto University Executive Education Oy:stä (Aalto EE) sekä henkilöstöjohtaja Marko Kannonmaa Avarn Securitysta.

Lue lisää

AVARN 100 | Paneelikeskustelu

Teknologia muuttaa turvallisuusalan töitä, mutta ei korvaa ihmistä
Teknologia muuttaa turvallisuusalan töitä, mutta ei korvaa ihmistä

Turvallisuusala on Suomessa yksi niistä aloista, jotka kaipaavat lisää hyviä työntekijöitä. Alan työtehtävistä ja arvostuksesta keskusteltiin Avarn Securityn 100-vuotisjuhlavuoden paneelikeskustelussa. Keskusteluun osallistuivat futuristi Elina Hiltunen, toimitusjohtaja Pekka Kauranen Musiikkitalosta, ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen Aalto University Executive Education Oy:stä (Aalto EE) sekä henkilöstöjohtaja Marko Kannonmaa Avarn Securitysta.

Lue lisää

 

AVARN 100 | Paneelikeskustelu

Onko Suomi vielä lintukoto?
Onko Suomi vielä lintukoto?

Suomesta puhutaan usein lintukotona ja maailman onnellisimpana maana, mutta onko se sitä enää? Suomen turvallisuustilanteesta ja sen muutoksista keskusteltiin Avarn Securityn 100-vuotisjuhlavuoden paneelikeskustelussa. Keskusteluun osallistuivat toimitusjohtaja Niclas Sacklén Avarn Securitylta, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki Erillisverkoista ja futuristi Elina Hiltunen.

Lue lisää

AVARN 100 | Paneelikeskustelu

Digitalisaatio turvallisuusalalla – uhka vai mahdollisuus?
Digitalisaatio turvallisuusalalla – uhka vai mahdollisuus?

Digitalisaatio on ulottanut lonkeronsa suomalaiseen yhteiskuntaan, kansalaisten arkipäivään ja monelle alalle. Mutta millaisia riskejä yhteiskunnan digitalisoituminen ja jatkuva riippuvuus sähköstä tuo turvallisuudelle? Aiheesta keskusteltiin Avarn Securityn 100-vuotisjuhlavuoden paneelikeskustelussa. Keskustelemassa olivat Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki, Avarn Securityn toimitusjohtaja Niclas Sacklén ja futuristi Elina Hiltunen.

Lue lisää

AVARN 100 | Paneelikeskustelu

Suomessa rakastetaan teknologiaa
Suomessa rakastetaan teknologiaa

Missä määrin teknologiaa voidaan käyttää hyväksi turvallisuusalalla ja millaisia ratkaisuja on tulossa tulevaisuudessa? Teknologian roolista turvallisuuden luojana keskusteltiin Avarn Securityn 100-vuotisjuhlavuoden paneelikeskustelussa, johon osallistuivat futuristi Elina Hiltunen, toimitusjohtaja Pekka Kauranen Musiikkitalosta, ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen Aalto University Executive Education Oy:stä (Aalto EE) sekä henkilöstöjohtaja Marko Kannonmaa Avarn Securitylta.

Lue lisää

AVARN 100 | Paneelikeskustelu

Luottamus turvallisuuden perustana
Luottamus turvallisuuden perustana

Luottamus kytkeytyy turvallisuuteen monella tavalla: se on osa asiakassuhteita, kumppaniverkostoja ja yhteiskunnallisia sopimuksia. Luottamuksen roolista keskusteltiin Avarn Securityn 100-vuotisjuhlapaneelissa. Keskusteluun osallistuivat toimitusjohtaja Niclas Sacklén Avarn Securitylta, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki Erillisverkoista ja futuristi Elina Hiltunen. Keskustelun vetäjänä toimi toimittaja, juontaja Nina Rahkola.

Katso video

AVARN 100 | Paneelikeskustelu

Mitä oman turvallisuuden eteen voi tehdä?
Mitä oman turvallisuuden eteen voi tehdä?

Suomessa tehdään koko ajan töitä turvallisemman arjen hyväksi, ja jokainen meistä voi tehdä siinä oman osansa. Aiheesta keskusteltiin Avarn Securityn 100-vuotisjuhlapaneelissa, jossa panelistit kertoivat myös, mitä he itse tekevät turvallisuuden eteen. Keskustelemassa olivat futuristi Elina Hiltunen, toimitusjohtaja Pekka Kauranen Musiikkitalosta, ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen Aalto University Executive Education Oy:stä (Aalto EE) sekä henkilöstöjohtaja Marko Kannonmaa Avarn Securitylta. Keskustelun vetäjänä toimi toimittaja, juontaja Nina Rahkola.

Katso video

Paneelikeskustelu
100-vuotisjuhlapaneeli: Ihminen turvallisuuden tekijänä

Turvallisuus on Suomessa usean palasen kokonaisuus, jossa vastuu on jakautunut kaikille – myös yksilöille. Millainen rooli yksilöllä on turvallisuuden tekijänä ja mitä meiltä kaikilta voidaan odottaa? Teknologialla on jo nyt iso rooli turvallisuuden luomisessa: miten se muuttaa turvallisuusalan töitä ja turvallisuuden tunnetta, ja mitä pitää ottaa huomioon yksilönsuojan näkökulmasta?

Muun muassa näitä asioita pohdittiin Avarn Securityn 100-vuotisjuhlapaneelissa. Keskustelemassa olivat futuristi Elina Hiltunen, toimitusjohtaja Pekka Kauranen Musiikkitalosta, ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen Aalto University Executive Education Oy:stä (Aalto EE) sekä henkilöstöjohtaja Marko Kannonmaa Avarn Securitylta. Keskustelun vetäjänä toimi toimittaja, juontaja Nina Rahkola.

Paneelikeskustelu
100-vuotisjuhlapaneeli: Turvallinen yhteiskunta – turvalliset toimintaympäristöt

Suomesta puhutaan usein lintukotona ja maailman onnellisimpana maana, mutta onko se sitä enää? Viime aikojen tapahtumat Euroopassa ja muualla maailmassa ovat karsineet myös suomalaisten sinisilmäisyyttä. Oman näkökulmansa turvallisuuteen tuo digitalisaatio, joka on ulottanut lonkeronsa suomalaiseen yhteiskuntaan ja kansalaisten arkipäivään. Se mahdollistaa aivan uudenlaisia palveluita ja helpottaa monien asioiden hoitamista, mutta ollaanko siitä jo liian riippuvaisia?

Avarn Securityn 100-vuotisjuhlapaneelissa keskusteltiin muun muassa näistä teemoista. Keskusteluun osallistuivat toimitusjohtaja Niclas Sacklén Avarn Securitylta, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki Erillisverkoista ja futuristi Elina Hiltunen. Keskustelun vetäjänä toimi toimittaja, juontaja Nina Rahkola.

 

 

tilaa-uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla ja tilaa Avarn Securityn uutiskirje.