08.10.2022  |  Työnä turvallisuus  |  Työnä turvallisuus tarinat  |  Työnä turvallisuus - AVARN 100  |  AVARN 100

Työnä turvallisuus: Turvallisuus merkitsee häiriötöntä arkea


Turvallisuusteknologian myyntijohtajan työ Avarn Securitylla pitää sisällään henkilöstöasioita, myyntitoimintoja ja vuosien varrella asiakkaista tulleita kavereita.

Klaus aloitti työt Avarn Securityllä vuoden 2021 alussa, kun hänelle tarjoutui mahdollisuus olla mukana rakentamassa turvallisuusteknologiayksikön strategiaa.

– Se oli minulle oikeastaan sellainen asia, josta ei voinut kieltäytyä, hän kuvailee.

Klaus toimii Avarn Securityn myyntijohtajana ja aluepäällikkönä. Hänen työkuvaansa kuuluu turvallisuusteknologian myyntitoiminnoista, tuotannoista sekä henkilöstöasioista huolehtiminen. Eniten hän kokee saavansa irti myyntitehtävistä.


Turvallisuusratkaisuja luodaan yhdessä asiakkaan kanssa

Turvallisuuden luomisessa Klaus kertoo roolinsa konkretisoituvan erityisesti asiakkaiden kautta: hän pyrkii luomaan asiakkaan kanssa yhdessä turvallisuusratkaisuja, jotka edistävät häiriötöntä liiketoimintaa ja parhaimmillaan tuottavat lisäarvoa asiakkaalle.

– Turvallisuus merkitsee minulle häiriötöntä arkea, hän sanoo.

Unohtumattomimmat kokemukset, joita turvallisuusalalla pitkään työskennelleelle Klausille on kertynyt, liittyvät vahvasti asiakaskohtaamisiin. Kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat hänelle mahdollisuuksia oppia jotain uutta ja tutustua uusiin ihmisiin. Klaus kertoo, että ajan myötä tietyistä pitkäaikaisista asiakkaista on tullut jopa kavereita.

Vuosi 2022 on Avarn Securityn juhlavuosi, jolloin yritys täyttää sata vuotta. Satavuotiaassa yrityksessä työskenteleminen merkitsee Klausille vakautta ja tarjoaa selkänojaa omaan tekemiseen.

– On historiaa, mihin peilata, mutta meidän fokuksemme on vahvasti tulevaisuudessa.