avarn-securityn-tekoalypalvelut

Turvallisuuden tekoälypalvelut

Hyödyntämällä tekoälyä ja koneoppimista videovalvonnassa, voit automatisoida monia turvallisuuden rutiinitehtäviä. Automaatio mahdollistaa useampien kohteiden samanaikaisen valvonnan ja tekee saadun tiedon käsittelystä täsmällisempää ja tehokkaampaa.
Pyydä tarjous »

Käyttömahdollisuuksia lähes rajattomasti

Valvottavien kohteiden, kameroiden ja sensoreiden määrä kasvaa vauhdilla. Samaa vauhtia kasvaa myös kerätyn tiedon määrä sekä sen analysoinnin tarve. Tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat rutiinitehtävien automatisoinnin, väsymättömän valvonnan sekä kustannustehokkaan tavan hallita valvottavia kohteita. Tekoälyä hyödyntävällä videovalvonnalla on lähes rajattomat käyttömahdollisuudet.
turvatekniikka

Esineiden tunnistaminen

Tekoäly voidaan opettaa tunnistamaan ja paikantamaan tiettyjä esineitä ja reagoimaan niihin sovitulla tavalla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi hylätyt matkatavarat.

Lue lisää »

Ihmisvirtojen seuranta ja analysointi

Ihmisvirtojen seuranta ja analysointi

Ennakoivan tekoälyvalvonnan avulla voidaan kehittää tilaturvallisuutta, tiloissa liikkumista ja asiointikokemusta.

Lue lisää »

Laadun ja prosessien valvonta

Laadun ja prosessien valvonta

Älykästä turvallisuusteknologiaa voi hyödyntää myös tuotannon laadun valvontaan ja prosessin turvallisuuden varmistamiseen.

Lue lisää »

Työturvallisuus

Työturvallisuus

Älykkään kameravalvonnan voi valjastaa parantamaan työturvallisuutta. Tekoälyn voi opettaa tunnistamaan ja yksilöimään videokuvasta henkilöt, joilta puuttuvat asianmukaiset suojavarusteet.

Lue lisää »


Koneäly ihmisvirtojen seurannassa ja analysoinnissa

Myymälöiden, kauppakeskusten, liikenneasemien sekä muiden ihmisvilkkaiden kohteiden on helppo hyötyä tekoälyyn pohjautuvasta videovalvonnasta. Ihmisvirtojen perusteella tulevia tapahtumia ennakoiva tekoälyvalvonta on iso apu esimerkiksi paremman asiakaskokemuksen ja tilasuunnittelun tuottamisessa.

Hyödynnä tekoälyä:

 • Ihmismassojen laskennassa ja analysoinnissa
 • Kulkureittien ja -suuntien ennakoimisessa
 • Epäilyttävän käyttäytymisen seurannassa
 • Kassajonojen optimoinnissa
 • Sisäänkäyntien valvonnassa
 • Tapahtumaturvallisuuden ylläpitämisessä
tekoaly-ihmisvirtojen-seurannassa

Tekoäly tuotannon laadun ja turvallisuuden varmistuksessa

Tekoälyvalvonta soveltuu hyvin tuotannon eri prosesseihin ja yleisen turvallisuuden ylläpitämiseen. Tekoälyn voi valjastaa esimerkiksi seuraamaan tuotteiden värin, koon tai määrän poikkeamia ja ilmoittamaan niistä tuotannon valvojalle. Tekoälyn avulla voit myös valvoa automaattisesti alueella liikkuvien henkilöiden suojavarusteiden käyttöä tai alueelle kuulumattomia henkilöitä.

Hyödynnä tekoälyä:

 • Laadun varmistuksessa
 • Lämpötiloihin, savuun tai kosteuteen reagoinnissa
 • Suojavarustusten valvonnassa
 • Sisään- ja uloskäyntien seurannassa
tekoaly-tuotannon-laadun-varmistuksessa

Älykäs videovalvonta tapaturmien ennaltaehkäisijänä

Teollisuusalueilla, logistiikkakohteissa ja rakennustyömailla, voidaan parantaa työturvallisuutta ja ehkäistä työtapaturmia helposti tekoälyn avulla. Tekoäly kykenee esimerkiksi tunnistamaan ja yksilöimään videokuvasta henkilöt, joilta puuttuu asianmukaiset suojavarusteet tai tunnistamaan alueelle kuulumattomat henkilöt.

Hyödynnä tekoälyä:

 • Sisään- ja uloskäyntien seurannassa
 • Suojavarusteiden käytön valvonnassa
 • Lämpötiloihin, savuun tai kosteuteen reagoinnissa
 • Tapaturmien ennaltaehkäisyssä
 • Alueella liikkuvien ajoneuvojen tunnistamisessa ja nopeuksien valvonnassa

tekoaly-tapaturmien-ennaltaehkaisijana

Esinetunnistus ja välitön reagointi älyvalvonnalla

Tekoäly voidaan opettaa tunnistamaan ja paikantamaan tiettyjä esineitä ja reagoimaan niihin sovitulla tavalla, reaaliajassa. Yleisimpiä kohteita esinetunnistukselle on hylätyt matkatavarat lentoasemilla sekä julkisissa tiloissa havaitut aseet tai muut kielletyt esineet.

Reaaliaikainen esinetunnistus on nopea ja tehokas tapa paikantaa turvallisuutta vaarantavat esineet ja reagoida niihin asianmukaisella tavalla. Tekoälyvalvonta tunnistaa kielletyt esineet turvavalvojaa tarkemmin, mikä tekee siitä korvaamattoman avun esinetunnistuksen rutiinitehtäviin.

 

tekoaly-ja-esinetunnistus

Kiinnostaako älykkään turvateknologian tuomat hyödyt? Pyydä tarjous