28.04.2016  |  Älykäs turvallisuusteknologia  |  Blogi

Megatrendi: Teknologian merkitys kasvaa

Turva-alalla otetaan tulevina vuosina entistä suurempia askelia turvateknologiassa. Globaalisti merkittävin muutos on esineiden internet (IoT, Internet of Things), jolla tarkoitetaan verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin. Esineitä voidaan käyttää ja ohjata verkon yli ajasta tai paikasta riippumatta. Tarjolla on entistä enemmän laitteita, jotka pystyvät aistimaan ympäristöään ja viestimään tai toimimaan aistimansa perusteella älykkäästi. Teknologian kehittyminen siirtää turva-alan painopistettä entistä enemmän ennakoivaan, ennaltaehkäisevään ja toimintamalleja muuttavaan suuntaan.
Lue lisää

21.04.2016  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Tiedosta turvallisuutta

Digitalisaatio tarjoaa uudenlaisen lähtökohdan turvallisuudelle: tiedolla johtamisen. Mitä paremmin turvallisuustietoa osataan analysoida ja jalostaa, sitä enemmän hyötyä se voi tuottaa yrityksen liiketoiminnalle.

Lue lisää

19.04.2016  |  Älykäs turvallisuusteknologia  |  Blogi

Mitä tarkoittaa hälytysvalvonta?

19.04.2016  |  Blogi

Hälytysvalvonta - asiantuntijan vinkit palvelun valintaan

14.04.2016  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Megatrendi: Turvattomuuden tunne kasvaa

Viime aikojen ja lähitulevaisuuden merkittävin megatrendi on kansalaisten turvattomuuden tunteen kasvaminen. Näin on tapahtunut sekä globaalissa mittakaavassa että Suomessa. Monet eri tekijät selittävät ilmiötä, ja turvattomuuden tunne aiheuttaa kansalaisissa erityyppisiä reaktioita. Turvallisuuden tunteen lisäämiseksi tarvitaan pelottelun sijaan rakentavia ratkaisuja ja turvallisuuden lisäämistä kaikilla yhteiskunnan eri osa-alueilla – ei vain yrityksissä. Tiivis yhteistyö viranomaisten ja yksityisten toimijoiden välillä on kaiken perusta.
Lue lisää

08.04.2016  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Big datan hyödyntäminen turvallisuusalalla luo uutta liiketoimintaa

Turvallisuusala muuttuu yhä teknologiavetoisemmaksi ja löytää uusia sovellusaloja. Vaikka turvallisuuspalvelut teknistyvät, ei turvallisuuden ostamisen tarve vähene. Perinteiset vartiointipalvelut saavat rinnalleen tekniikkaa, joka pystyy uudella tavalla hyödyntämään ympärillämme olevaa informaatiota kaikkialle tulevien sensoreiden ja anturien kautta.

Lue lisää

Seuraa blogia ja uutisia

Sijaintimme ja kävijämäärämme edellyttävät turvateknologiaa ja alan monipuolista asiantuntemusta. Palveluntuottajan valinnan ratkaisi aito kiinnostus kauppakeskuksemme asioihin. Avarn Securityn palveluesimiehet ja vuoropäälliköt sitoutuivat heti alusta alkaen haluamaan Hansan parasta. Lue koko kirjoitus »

Timo Palviainen, kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Hansa

Musiikkitalon kaltaisissa julkisissa tiloissa turvajärjestelyt on hoidettava siten, että ne auttavat tekemään vierailusta juhlavan kokemuksen, eivätkä häiritse kulttuurielämyksistä nauttimista. Palvelun on oltava hienotunteista, mutta kuitenkin riittävän näkyvää, jotta vieraat kokevat olonsa turvalliseksi. Lue koko kirjoitus »

Pekka Kauranen, toimitusjohtaja, Musiikkitalo

Luhta on tyylikäs brändi ja meille on tärkeää, että tapahtumassa myös järjestyksenvalvonta henkii samoja arvoja ja on viimeisen päälle ammattitaitoista. Avarn Securityn järjestyksenvalvojista huokuu ammattitaito ja heistä näkee, että heillä on vahva kokemus tapahtumaturvallisuudesta.
Lue koko kirjoitus »

Kari Raskinen, ketjupäällikkö, Luhta