04.11.2022  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Kulunvalvonnan trendit puhuttavat turvallisuusalalla – integraation ja analytiikan tarve kasvaa

Kulunvalvontaan kohdistuu aivan uudenlaisia tarpeita nyt, kun työnteko on muuttunut ja hybridityö on yleistynyt. Myös järjestelmien välisen integraation merkitys kasvaa. Kulunvalvonnasta ja tulevaisuuden turvallisuustrendeistä puhuttiin Avarn Securityn asiakastilaisuudessa lokakuun puolivälissä. Tilaisuudessa omat puheenvuoronsa pitivät myös kumppaniorganisaatiot Abloy, Lenel ja Schneider Electric sekä Senaatti-kiinteistöt.

Asiakastilaisuus-1920px

Turvallisuus on keskellä isoa muutosta, ja vaatimukset ja investoinnit siihen tulevat kasvamaan. Tulevaisuuden trendit turvallisuusalalla liittyvät vahvasti teknologiaan, työelämän muutoksiin sekä koko toimintaympäristön muuttumiseen.

Teknologisten ratkaisujen yleistyessä erilaisiin järjestelmiin kohdistuu enemmän odotuksia. Turvallisuusjärjestelmien välinen integraatio paranee, ja itsepalvelu ja prosessien automatisointi lisääntyvät. Lisäksi jatkossa turvallisuusjärjestelmien dataa tullaan hyödyntämään aiempaa enemmän.

Kulunvalvontaan puolestaan tuo haasteita työnteon mallien muuttuminen ja hybridityön vakiintuminen, jotka asettavat kiinteistöjen turvallisuudelle ja työturvallisuudelle uusia haasteita.

- Toimintaympäristömme ei ole muuttumassa ainakaan yksinkertaisemmaksi, ja sen myötä osaamisvaatimukset kasvavat. Kun tähän lisätään vielä väestön ikääntyminen ja työvoimapula, joka näkyy myös turvallisuusalalla, meillä on paljon työtä tehtävänä, sanoo Avarn Securityn liiketoimintajohtaja Mika Peippo, joka avasi asiakastilaisuuden luotaamalla tulevaisuuden trendejä.

- Meillä on kuitenkin kaikki eväät olemassa turvallisuusalan profiilin nostamiseksi, sillä ala tarjoaa merkityksellistä työtä, riittävästi haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä.


Laitteiden ja datan määrä kasvaa merkittävästi

Kumppaniorganisaatioiden eli Abloyn, Lenelin ja Schneider Electricin puheenvuoroissa käytiin läpi erilaisia mahdollisuuksia kulunvalvontaan nykytilanteessa, jossa hybridityö on tullut jäädäkseen. 43 prosenttia maailman työvoimasta työskentelee mobiilisti, mikä vaatii paljon sekä fyysiseltä turvallisuudelta että kyberturvallisuudelta.

Samaan aikaan, kun työskentelytavat muuttuvat, tarvitaan edelleen ketteryyttä fyysiseen turvallisuuteen eli esimerkiksi vierailija- ja avainhallintaan.

Kulunvalvonnassa yleistyvät sekä mobiilitunnisteet että pilviratkaisut. Kyberturvallisuuteen puolestaan vaikuttaa päätelaitteiden määrän kasvu: internetiin liitettyjen laitteiden määrä on jo kolminkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja kasvu jatkuu edelleen.

Järjestelmien kehittyessä ja päätelaitteiden määrän lisääntyessä datan määrä kasvaa merkittävästi. Turvallisuusratkaisuilta tarvitaankin yhä enemmän kykyä käsitellä dataa ja hyödyntää sitä muun muassa kulunvalvonnassa, turvallisuuden tilannekuvan luomisessa sekä turvallisuuspoikkeamien havaitsemisessa.


Integroitavuuden arvo nousee

Kun käytössä on useampi turvajärjestelmiä, niiden hallinnoimiseen haetaan yhä useammin helppokäyttöisyyttä yhteisen platformin kautta. Yhden käyttöliittymän käyttäminen edellyttää järjestelmien välistä integroitavuutta.

Asiakasnäkökulmaa aiheeseen toi Senaatti-kiinteistöt, joilla on käytössä jo muun muassa yhteisiä sovellusalustoja ja kulunvalvonnan mobiilitunnisteita. Datan hyödyntämisen, pilvipalveluiden yleistymisen ja mobiililaitteiden kaltaisten trendien lisäksi pohdintaan nousi myös muita kehitystrendejä: miten kulunvalvonta voitaisiin integroida tiukemmin talotekniikkaan, ja miten mobiililaitteiden tuottamaa biometristä aspektia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi pin-koodin sijasta?