07.12.2022  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Paloilmoitinjärjestelmät ovat kehittyneet hurjasti – myös dataa hyödynnetään entistä tehokkaammin

Paloturvallisuus on olennainen osa kiinteistöjen kokonaisturvallisuutta. Muiden turvajärjestelmien tavoin myös paloilmoitinjärjestelmät ovat modernisoituneet ja siirtyneet IoT-aikakaudelle. Paloturvallisuudesta puhuttiin Avarn Securityn asiakastilaisuudessa marraskuun puolivälissä. Avarn Securitylta tilaisuudessa puhuivat liiketoimintajohtaja Mika Peippo sekä paloturvallisuusliiketoiminnan vetäjä Jukka Virkki. Omat puheenvuoronsa pitivät myös kumppaniorganisaatioiden asiantuntijat Schneider Electriciltä, Hedengreniltä ja Securitonilta.

Paloturvallisuus1_w

Paloilmoitinjärjestelmät ovat perinteisesti integroituneet muihin turva- ja kiinteistöjärjestelmiin reletietoina. Uusi suuntaus on kuitenkin kohti integroitumista laajempiin hallintajärjestelmiin, esimerkiksi PSIM-järjestelmiin tai kiinteistön hallintajärjestelmiin.

- Myös palojärjestelmien dataa saadaan jatkossa entistä paremmin hyödynnettäväksi, kun paloilmoitinjärjestelmät liittyvät osaksi muuta turvallisuuden ja kiinteistöjärjestelmien ekosysteemiä, sanoo tilaisuudessa puhunut Mika Peippo.

- Kun paloilmoitinjärjestelmien tuottamaa dataa voidaan viedä pilveen, sen analysoinnissa pystytään hyödyntämään tekoälyä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tiedon jalostamiseen näkemykseksi ja tilannekuvan luomiseen.

Avarn Securityn paloturvallisuusliiketoiminnan vetäjä Jukka Virkki muistutti tilaisuudessa, että Avarnin filosofiana on tarjota asiakkaille näiden tarpeisiin parhaiten sopivia ratkaisuja. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tarjolla on useita paloratkaisuja eikä ainoastaan yhtä ainoaa tuotemerkkiä.

- Erilaisilla asiakkailla on erityyppisiä tarpeita, jolloin tarvitaan niihin soveltuvia ratkaisuja. Olemme olleet rakentamassa järjestelmiä muun muassa hotelli-, kauppakeskus- ja sairaalakiinteistöihin, joissa kaikissa on hyödynnetty erilaisia järjestelmiä ja teknologioita, Virkki sanoo.

Paloturvallisuus4_w


Paloturvajärjestelmät yhteiseen käyttöliittymään

Asiantuntijapuheenvuoroissa tuotiin esiin muun muassa paloilmoitinjärjestelmien integroitavuus, erilaiset ilmaisintyypit sekä poistumisjärjestelmien kehitys.

Modernit paloilmoitinkeskukset ovat jo verkossa, mikä antaa mahdollisuuden käyttää paloilmoitinjärjestelmiä etänä, integroida niitä muihin turvajärjestelmiin sekä hallita niitä esimerkiksi mobiilisti tai laajempien hallintajärjestelmien kautta. Jatkossa ekosysteemiajattelu korostuu, ja turvajärjestelmät kytkeytyvät yhteiseen käyttöliittymään.

Puheenvuoroissa muistutettiin myös, että paloilmoitinjärjestelmien ilmaisimet ja kenttälaitteet ovat viranomaisvalvonnan alla, mikä sekä varmistaa niiden luotettavuuden että säätelee niiden kehittymistä. Vuosien varrella esimerkiksi ilmaisimet ovat kehittyneet erilaisiin käyttötarpeisiin soveltuviksi.

Pisteilmaisimia käytetään pääsääntöisesti esimerkiksi toimisto-, hoitolaitos- ja hotellikiinteistöissä. Näytteenottoilmaisimet, linjailmaisimet ja liekki-ilmaisimet ovat yleisiä muun muassa teollisuuden kohteissa ja datakeskuksissa.

Ajoissa ja luotettavasti tulevan hälytyksen lisäksi on erittäin tärkeää saada kiinteistöissä olevat ihmiset mahdollisimman nopeasti pois tiloista hälytyksen tullessa. Poistumisjärjestelmät ovat kehittyneet passiivisista järjestelmistä moderneihin aktiivisiin ja jopa adaptiivisiin järjestelmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että järjestelmät ohjaavat palo- ja pelastustilanteissa aktiivisesti ihmisiä poistumaan oikeaan suuntaan. Ohjaus myös muuttuu tarvittaessa tilanteen kehittyessä, jolloin järjestelmä aidosti auttaa ihmisiä poistumaan oikeaan suuntaan.

Paloturvallisuus3_w

Paloturvallisuus2_w