09.10.2022  |  Turvallisuuden tulevaisuus  |  AVARN 100  |  Paneelikeskustelu

Suomessa rakastetaan teknologiaa

Missä määrin teknologiaa voidaan käyttää hyväksi turvallisuusalalla ja millaisia ratkaisuja on tulossa tulevaisuudessa? Teknologian roolista turvallisuuden luojana keskusteltiin Avarn Securityn 100-vuotisjuhlavuoden paneelikeskustelussa, johon osallistuivat futuristi Elina Hiltunen, toimitusjohtaja Pekka Kauranen Musiikkitalosta, ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen Aalto University Executive Education Oy:stä (Aalto EE) sekä henkilöstöjohtaja Marko Kannonmaa Avarn Securitylta.

Katso koko paneelikeskustelu


Teknologia on kuuma puheenaihe myös turvallisuusalalla. Erilaisia teknologisia ratkaisuja on jo laajasti käytössä ja niiden hyödyntäminen monipuolistuu jatkuvasti. Toisessa vaakakupissa painavat kuitenkin yksityisyyden vaatimukset.

- Teknologia voi auttaa turvallisuudessa ja turvallisuudentunteen luomisessa, mutta vastaan tulee pian kysymys siitä, paljonko ihmisiä pystytään valvomaan rikkomatta heidän yksityisyyttään, sanoo futuristi Elina Hiltunen.

- Tätä koetellaan jo Kiinassa, jossa kadulla kulkevan ihmisen voi tunnistaa kasvojentunnistuksen avulla. Mutta kuka valvoo kadulla kulkijoita ja mitkä katsotaan vääriksi teoiksi?

Kasvojentunnistuksesta on puhuttu paljon myös Suomessa. Musiikkitalon toimitusjohtaja Pekka Kauranen kertoo, että se on noussut esiin myös Musiikkitalon yleisötapahtumien yhteydessä.

- Kasvojentunnistus olisi erittäin hyödyllinen sekä turvallisuuden että tilastojen kannalta, mutta sen käyttöönotto ei ole vielä mahdollista. Mutta on selvää, että teknologioilla tulee olemaan suuri merkitys myös meillä, Kauranen sanoo.

Yksityisyydensuoja nousee jo nyt ajoittain tapetille, kun puhutaan esimerkiksi verkkopalveluiden keräämistä tiedoista tai tiedoista, jotka palveluiden käyttäjät antavat itse.

- Pidän selvänä, että teknologinen kehitys parantaa turvallisuudentunnetta ja myös itse turvallisuutta, mutta mistä kaikesta yksityisyydensuojaan liittyvästä olemme valmiita luopumaan? Itse uskon, että aika paljostakin, kun miettii, mitä tietoja annamme itsestämme jo nyt esimerkiksi Googlelle tai Applelle, pohtii Avarn Securityn henkilöstöjohtaja Marko Kannonmaa.


Robotteja, droneja ja tekoälyä?

Futuristi Elina Hiltunen visioi tulevaisuuden turvallisuusteknologioiksi esimerkiksi turvarobotteja tai henkivartijadroneja. Apuun voisivat tulla myös erilaiset puhelinsovellukset, joissa tekoäly voisi varoittaa turvattomuudesta tietyllä alueella esimerkiksi vieraassa kaupungissa.

Ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen Aalto EE:stä tunnistaa suomalaisissa vahvan kiinnostuksen teknologiaa kohtaan.

- Olemmeko me Suomessa jopa rakastuneita teknologiaan, jos näin voimakasta sanaa voi käyttää. Suomessa pidetään teknologisista ratkaisuista, mutta niillä on omat seurauksensa. Kun valitsee yhden, sillä on seurannaisvaikutuksia, Ahonen sanoo.

- Voisiko olla niin, että tulevaisuudessa tarvitaan paljon erilaisia ratkaisuja, jotta päästään siihen, että ihmiset kokevat olonsa turvallisiksi – ovat ne ratkaisut sitten teknologisia, sosiaalisia tai jotain muuta. Tarvitaan mielikuvitusta ja intuitiota, että osataan ajatella, mitä ne voisivat olla.