Avarn Securityn ratkaisu kehon lämpötilan mittaamiseen valvontakameralla

Kehon lämpötilan mittaaminen lämpökameralla

Lämpökameralla toteutettu henkilön lämpömittausjärjestelmä on tarkka ja turvallinen ratkaisu kehon lämpötilan mittaamiseen ihmisjoukoissa. Lämpökameran avulla voidaan mitata tarkasti ja reaaliaikaisesti kehon lämpötila useista liikkuvista henkilöistä kerrallaan.

Mittaaminen tapahtuu turvallisesti ilman minkäänlaista kontaktia 2-3 metrin etäisyydellä kamerasta. Kamera poimii kuvasta kasvot ja lämpötilan mittaus tapahtuu aina optimipisteestä otsalta silmien välistä. Lämpötila saadaan mitattua vaikka henkilöllä olisi maski, päähine tai silmälasit päässään.


Tehokas, turvallinen ja hienovarainen tapa tunnistaa infektiovaara

Lämpökameran hyödyntäminen kehon lämpötilan mittaamisessa on tehokasta, sillä se ei vaadi henkilöresurssien sitomista. Näin henkilöstöä ei tarvitse myöskään asettaa alttiiksi infektioille mittaamisvaiheessa.  Lämpötilan mittaaminen ei aiheuta ruuhkia, kun sitä varten ei tarvitse pysähtyä. Mittaus tapahtuu automaattisesti ja hälytys mitatusta ylilämpötilasta voidaan hoitaa hienovaraisesti ja vastaanottaa joko paikallisesti suoraan kamerasta ääni- tai valomerkillä tai verkon yli minne tahansa. Yhdistettynä porttijärjestelmään, voidaan helposti ja turvallisesti estää tiloihin pääsy henkilöiltä, joilla epäillään infektiota lämpötilamittauksen perusteella.

Kehon lämpötila voidaan mitata älykkäällä valvontakameralla

Henkilötietojen käsittely ja tallentaminen

Järjestelmän käyttö ei edellytä tietojen tallentamista, jolloin tietosuojalain edellyttämistä toimenpiteistä ei tarvitse huolehtia. Tietojen tallentaminen on kuitenkin mahdollista, jos sille on tarvetta. Silloin järjestelmän käyttäjän on huolehdittava siitä, että henkilö- ja terveystietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti.

Suojaa tilasi ja henkilöstösi infektioilta

  • Reaaliaikainen mittaus useista liikkuvista henkilöistä kerrallaan. Vaihtoehtoiset tavat mitata lämpötila esim. kannettavilla lämpökameroilla edellyttävät, että henkilö pysähtyy mittausta varten.

  • Tarkka ja luotettava mittaustieto*. Vaihtoehtoiset markkinoilla olevat ratkaisut eivät ole riittävän tarkkoja luotettavaan mittaustietoon.

  • Kamera poimii kuvasta kasvot ja lämpötilan mittaus tapahtuu aina optimipisteestä otsalta silmien välistä. Lämpötila saadaan mitattua vaikka henkilöllä olisi maski, päähine tai silmälasit päässään.

  • Ei vaadi henkilöresurssien sitomista operointiin. Mittaus tapahtuu automaattisesti ja hälytys mitatusta ylilämpötilasta voidaan vastaanottaa joko paikallisesti suoraan kamerasta ääni- tai valomerkillä tai hälytykset voidaan myös ottaa vastaan verkon yli minne tahansa.

  • Seurannan mahdollistaminen. Liitettäessä kamera IVSS-tallenninpalvelimeen voidaan mittaushistoriaa hakea todella helposti tallenteista, esimerkiksi tarvittaessa saadaan saman henkilön aiemmat mittaustulokset. Varsinaista videotallennusta ei tarvitse aktivoida.

Järjestelmä asennetaan sisätiloihin ja se on saatavilla nopeasti käyttöön. Tarjoamme myös mahdollisuuden ratkaisun esittelyyn.

*Sääolosuhteet voivat vaikuttaa mittaustulokseen, jos mittaus tehdään siirryttäessä kylmästä ulkoilmasta sisätiloihin.


Seuraa henkilömäärää tiloissasi

Tiloissa asioivien henkilöiden määrä on tiedettävä, jos tilassa on rajoituksia palo- ja pelastusturvallisuuden tai tartuntatauteihin liittyvien rajoitusten vuoksi. Henkilölaskentaa on helppoa tehdä kamerateknologian avulla.  Saat tiedon, kuinka monta henkilöä tilassa on ja voit asettaa hälytyksen ilmoittamaan, kun haluttu raja on ylittymässä. Kameravalvonnan avulla on mahdollista seurata myös suojavarusteiden käyttöä. Jos tiloissasi on tarpeen käyttää esimerkiksi suojamaskia tai muita työturvallisuusvarusteita, voi tunnistava kameravalvonta hälyttää, mikäli joku asioi tiloissa ilman tarvittavia varusteita.

Tiloissa asioivien ihmisten määrää voidaan valvoa älykkään kameravalvonnan avulla
Sijaintimme ja kävijämäärämme edellyttävät turvateknologiaa ja alan monipuolista asiantuntemusta. Palveluntuottajan valinnan ratkaisi aito kiinnostus kauppakeskuksemme asioihin. Avarn Securityn palveluesimiehet ja vuoropäälliköt sitoutuivat heti alusta alkaen haluamaan Hansan parasta. Lue koko kirjoitus »

Timo Palviainen, kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Hansa

Musiikkitalon kaltaisissa julkisissa tiloissa turvajärjestelyt on hoidettava siten, että ne auttavat tekemään vierailusta juhlavan kokemuksen, eivätkä häiritse kulttuurielämyksistä nauttimista. Palvelun on oltava hienotunteista, mutta kuitenkin riittävän näkyvää, jotta vieraat kokevat olonsa turvalliseksi. Lue koko kirjoitus »

Pekka Kauranen, toimitusjohtaja, Musiikkitalo

Luhta on tyylikäs brändi ja meille on tärkeää, että tapahtumassa myös järjestyksenvalvonta henkii samoja arvoja ja on viimeisen päälle ammattitaitoista. Avarn Securityn järjestyksenvalvojista huokuu ammattitaito ja heistä näkee, että heillä on vahva kokemus tapahtumaturvallisuudesta.
Lue koko kirjoitus »

Kari Raskinen, ketjupäällikkö, Luhta