www.avarnsecurity.fihubfsblogi_palo_muut

Paloilmoitinjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä on yksi toimitilan tärkeimmistä turvaajista. Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä valvoo kiinteistöä ja ilmoittaa savuilmaisimen avulla vaaratilanteesta jo ennen palon syttymistä. Paloilmoitinjärjestelmien asennusta ja ylläpitotyötä suorittavat ammattilaiset toimivat paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilön ohjauksessa ja valvonnassa.

Paloilmoitinjärjestelmä valvoo jatkuvasti kiinteistöä ja varoittaa, jos se tunnistaa alkavan tulipalon merkkejä, kuten savua, lämpöä tai häkää. Riittävän aikaisessa vaiheessa annettu hälytys mahdollistaa tulipalon ja vahinkojen estämisen. Tarjoamme valtakunnallisesti paloilmoitinjärjestelmiä, jotka täyttävät viranomaisen ja vakuutusyhtiön vaatimukset. Me voimme auttaa sinua varmistamaan toimitilojesi paloturvallisuuden ja ehkäisemään palovahinkoja.

Meillä on laaja tarjonta ja osaaminen paloturvajärjestelmiin liittyviin palveluihin. Toteutamme pieniä ja suuria projekteja alusta loppuun. Tämän lisäksi tarjoamme asiakkaillemme turvallisuuden kokonaispalveluja. Kauttamme saa kaikki tarvittavat turvallisuuden palvelut, kuten vartiointi-, palo- ja turvatekniikka-, pääkäyttö- ja etähallintapalvelut. Paloilmoitinjärjestelmämme eivät ole tuotesidonnaisia, vaan voimme etsiä parhaiten asiakkaan tarpeisiin sopivat laitteet ja järjestelmät.

Meiltä saat paloilmoitinjärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut

 • Uusien järjestelmien asennus ja vanhojen järjestelmien uusiminen
 • Paloilmoitinjärjestelmien asennus
 • Graafisten käyttöliittymien asennus
 • Paikantamiskaavioiden teko ja päivitys
 • Kunnossapito-ohjelmien laadinta
 • Pelastuslaitoksen kohdekorttien ja hätäkeskusdokumenttien laadinta ja päivitys
 • Ilmoituksensiirtoyhteydet hätäkeskukseen
 • Ilmoituksensiirto vartiointi- ja/tai huoltoliikkeeseen
 • Järjestelmien vikakorjaukset
 • Määräaikaishuollot ja -testit
 • Etäkäyttö, suunnittelu ja konsultointi
 • Kuntokartoitukset
 • Dokumenttien ja graafisten käyttöliittymien ylläpito

Paloilmaisulaitteiden suunnittelu, asennus ja käyttö perustuvat lakiin

Laitelaki 10/2007 7§

 • Paloilmaisulaitteistot on suunniteltava ja asennettava niin, että ne toimivat asianmukaisesti ja luotettavasti, eivätkä aiheuta vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.
 • Suunnittelussa ja asennuksessa on huomioitava laitteiston ja asennuskohteen käyttötarkoitus sekä yhteensopivuus liitännäisten laitteiden kanssa.
 • Rakentamisesta tulevat vaatimukset (rakennuslupa, täydentävä palotekninen selvitys, toteutuspöytäkirja).

Pelastuslaki 379/2011

 • Laitteet on oltava toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti 12§
 • Suunnitteluvelvoite 9§
 • Pelastusviranomaiset valvovat kiinteistöjen käyttöä ja kunnossapitoa

Sijaintimme ja kävijämäärämme edellyttävät turvateknologiaa ja alan monipuolista asiantuntemusta. Palveluntuottajan valinnan ratkaisi aito kiinnostus kauppakeskuksemme asioihin. Avarn Securityn palveluesimiehet ja vuoropäälliköt sitoutuivat heti alusta alkaen haluamaan Hansan parasta. Lue koko kirjoitus »

Timo Palviainen, kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Hansa

Musiikkitalon kaltaisissa julkisissa tiloissa turvajärjestelyt on hoidettava siten, että ne auttavat tekemään vierailusta juhlavan kokemuksen, eivätkä häiritse kulttuurielämyksistä nauttimista. Palvelun on oltava hienotunteista, mutta kuitenkin riittävän näkyvää, jotta vieraat kokevat olonsa turvalliseksi. Lue koko kirjoitus »

Pekka Kauranen, toimitusjohtaja, Musiikkitalo

Luhta on tyylikäs brändi ja meille on tärkeää, että tapahtumassa myös järjestyksenvalvonta henkii samoja arvoja ja on viimeisen päälle ammattitaitoista. Avarn Securityn järjestyksenvalvojista huokuu ammattitaito ja heistä näkee, että heillä on vahva kokemus tapahtumaturvallisuudesta.
Lue koko kirjoitus »

Kari Raskinen, ketjupäällikkö, Luhta