13.03.2023  |  Uutiset ja tiedotteet

Avarn Security tiedottaa asiakkaille ja sidosryhmille

Vuodenvaihteessa tuli esiin, että Avarn Securityn silloisten työntekijöiden epäiltiin syyllistyneen työssään rikoksiin. Uutiset tulivat järkytyksenä myös meille yrityksen sisällä. Olemme edelleen äärimmäisen pahoillamme siitä, että väärinkäytöksiä on päässyt tapahtumaan.

Käynnistimme välittömästi tapahtumista ja yrityskulttuuristamme sekä sisäisen- että ulkoisen selvityksen. Jälkimmäisessä keskityttiin erityisesti julkisen liikenteen toimeksiantoon, jonka piirissä vuodenvaihteessa esiin tulleet väärinkäytökset ilmenivät. Selvityksissä todettiin, että ongelmat eivät ole yleistettävissä koko yritykseen, vaan niiden taustalla on ollut hyvin rajattu joukko työntekijöitä julkisen liikenteen toimeksiannossa. Avarn Securitylla on nollatoleranssi kaikenlaisiin väärinkäytöksiin. On selvää, että jokainen väärinkäytös on meille epäonnistuminen.

Olemme tehneet linjauksia ja ryhtyneet toimenpiteisiin selvitysten pohjalta ja jo ennen niiden valmistumista. Keskeisintä on nyt se, että tulemme lisäämään merkittävästi omavalvontaa muun muassa uudistamalla vastaava hoitaja organisaatiomme ja -prosessejamme. Omavalvonnan avulla voimme kehittää toimintaamme jatkuvasti ja varmistaa, ettei väärinkäytöksiä tapahdu. 

Olemme myös perustaneet kokonaisturvallisuusryhmän, jonka vastuulla on muun muassa kehittää 
turvallisuuskoulutustamme ja sekä sisäisiä- että ulkoisia auditointeja. Varmistamme sisäisen tiedonkulun ja panostamme henkilöstön monipuoliseen koulutukseen muun muuassa vuorovaikutustaitojen osalta. Tulemme myös tekemään muutoksia rekrytoinnin- ja perehdytyksen prosesseihimme.

Työmme tarkoitus on varmistaa, että asiakkaamme ja kaikki, jotka heidän kanssaan toimivat, kokevat olonsa turvalliseksi. Haluamme olla vastuullinen turvallisuusalan toimija ja luotettava työnantaja. Kaikkia toimialaan liittyviä suuria kysymyksiä, kuten työvoimapulaa tai turvallisuusalan koulutukseen liittyviä parannustarpeita emme voi ratkaista yksin. 

Tahdomme olla aktiivisesti mukana tekemässä muutosta, jonka myötä luottamus alaamme palautuu ja vahvistuu. Osana tätä työtä olemme Suomen vartioliikkeitten liiton edustajana sisäministeriön perustamassa selvitystyöryhmässä, jonka tavoitteena on kehittää yksityistä turvallisuusalaa.