28.07.2022  |  Uutiset ja tiedotteet  |  Älykäs turvallisuusteknologia  |  Turvallisuuden tulevaisuus  |  Vinkit ja oppaat

Turvallisuusteknologia on osa yrityksen liiketoimintaa

Kuvat blogeihin
Turvallisuusteknologian ensisijaisena tehtävänä on muodostaa turvallinen ympäristö, jolla varmistetaan toiminnan häiriötön ja turvallinen jatkuvuus. Mihin kaikkeen turvallisuusteknologia tänä päivänä pystyy, ja kuinka yritys voi hyödyntää turvalaitteita kokonaisvaltaisena osana liiketoimintaa?


Nykyään turvallisuusteknologian ansiosta voidaan valvoa tiloja ja alueita, automatisoida toiminnan eri prosesseja sekä tuottaa asiakkaalle turvallisuuden tilannekuvaa tai jopa näkemystä liiketoiminnan kehittämiseen. Teknologia ja laitteet kehittyvät koko ajan, eivätkä mahdollisuudet edellä mainittujen monipuoliseen hyödyntämiseen ole ainakaan vähenemässä. Haastattelimme asiantuntijana Mika Peippoa, joka toimii Avarn Securityn turvallisuusteknologian liiketoimintajohtajana.

– Turvallisuusteknologia muodostuu totta kai tänäkin päivänä perinteisistä järjestelmistä, joilla pyritään tarjoamaan turvaa kaikissa liiketoiminnan olosuhteissa. Teknisiä turvajärjestelmiä  on alettu kehittämään jo 70-luvulla, mutta vuosikymmenten aikana ohjelmistot ja kyvykkyydet ovat ottaneet isoja harppauksia eteenpäin. Analytiikka, tekoäly ja koneoppiminen ovat teknologian kehittyessä yhä enemmän mukana toiminnassa, Peippo kommentoi.

Turvallisuuden tunnetta ja tärkeää dataa liiketoimintaan


Erilaisilla integraatioilla saadaan aikaiseksi yksilöityjä ratkaisuja, jotka tukevat juuri oman alan ja liiketoiminnan tavoitteita. 

– Esimerkiksi kauppakeskuksissa turvalaitteita voidaan hyödyntää myös asiakaslaskentaan ja asiakasvirtojen analysointiin. Näin saadaan hyödyllistä dataa markkinoinnin näkökulmasta, kun mietitään tuotesijoittelua tai raportoidaan tuloksia liiketilojen vuokraajille. Kuntosaleilla turvalaite mahdollistaa sen, että turvallisuuden tunteen lisäksi asiakas pääsee treenaamaan vuorokauden ympäri, jos jäsenyyden maksupuoli on kunnossa, Peippo antaa esimerkkejä turvallisuusteknologian monipuolisuudesta ja jatkaa:

– Kulunvalvontalaitteilla voidaan seurata myös epätavallista käyttäytymistä. Jos henkilöllä ei ole lupaa vierailla tietyissä tiloissa, voi järjestelmä raportoida nämä yrityksen mahdollisina  käynnin poikkeamina. Modernit järjestelmät on helppoa säätää omaan liiketoimintaan ja tarpeeseen sopiviksi. Kehittyneen videoanalytiikan avulla  voidaan kätevästi ja kustannustehokkaasti rakentaa hälytystoimintoja, joita perinteisesti on ollut vaikeaa tai huomattavan kallista toteuttaa. Tällaisia kyvykkyyksiä ovat mm. virtuaaliaidat, jotka osaavat tunnistaa kohteen koon, muodon ja liikkeen suunnankin, joka vähentää väärien hälytysten määrää merkittävästi. Videoanalytiikka kehittyy kovaa vauhtia ja ja tuo koko ajan uusia mahdollisuuksia tukea yritysten turvallisuutta ja liiketoimintaan. Hyödyllistä on vaikkapa se, että voidaan varmistua siitä, että tuotantotiloissa tai rakennustyömaalla on sovitut ja oikeat työasut päällä.

Turvallisuusteknologia kehittyy koko ajan. Ison datan analysointiin on tullut ja tulee jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka hyödyntävät koneoppimista ja tekoälyä. Tämä mahdollistaa sen, että turvallisuusratkaisuja voidaan hyödyntää yhä proaktiivisemmin ja järjestelmissä olevaa tietoa voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseen. Kun dataa ja järjestelmiä on paljon perinteisillä menetelmillä, on täysin mahdollista, että kriittisiäkin poikkeamia on jäänyt havaitsematta. Nyt uudet teknologiat tarjoavat tähän entistä parempia kyvykkyyksiä havaita poikkeamia etukäteen. 

Järjestelmät integroituvat yhä enemmän toisiinsa ja markkinoille on tullut ohjelmistopohjaisia integraatioalustoja, joiden avulla eri järjestelmät voidaan yhdistää yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä tuo aivan uuden kyvyn hallita turvallisuuden operatiivista kokonaisuutta yhden käyttöliittymän kautta. Nykyään eri valvomoissa turvallisuuden asiantuntijat joutuvat havaitsemaan ja hallinnoimaan turvallisuutta useiden eri käyttöliittymien ja järjestelmien kautta, jolloin operatiivinen hallinta ja reagointi on vaikeaa. Jatkossa sama on mahdollista tehdä yhden käyttöliittymän kautta niin, että kaikista toimenpiteistä jää myös täydellinen Audit trail-raportointi, joka on toimitettavissa eteenpäin yhtä nappia painamalla.

Yritys ilman turvallisuusteknologiaa ottaa liian kalliin riskin


Toisinaan yritykset saattavat pohtia, onko turvallisuusteknologiaan sijoittaminen järkevä ratkaisu. Onhan kuitenkin mahdollista, ettei häiriöitä tai turvallisuuteen liittyviä riskejä koskaan tapahdu. Jos vahinko sattuukin, ei tilanteesta yleensä selviä ilman kallista laskua - varsinkaan ilman turvalaitetta ja sen tuomaa ennakointia. 

– Usein uudet teknologiat ja niiden tarve lähtee isojen yritysten kautta, mutta niistä kehitetään myös pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön sopivia kustannustehokkaita ratkaisuja. Olemme tuoneet markkinoille konseptoituja turvaratkaisuja eri tarpeisiin, mm. kulun-, kamera- ja murtovalvontaan. Ratkaisut hyödyntävät moderneja teknologioita ja takaavat erittäin korkean turvatason vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Uusimpana esimerkkinä on Kulunvalvonnan Pilvipalvelu, joka tarjoaa asiakkaan käyttöön maailmanluokan kulunvalvontajärjestelmän ilman investointia palvelinohjelmistoihin ja -ympäristöihin. Puhutaan kymmenistä euroista kuukaudessa, eli todella pienellä sijoituksella yritys saa käyttöönsä kaikki standardit täyttävän kulunvalvonnan, Peippo kertoo.

– Nykyään turvajärjestelmiä voi hyödyntää ja yhdistää muuhunkin liiketoimintaan, joten kynnys turvallisuusteknologian hankkimiseen pitäisi olla aika pieni. Moderneja turvajärjestelmiä hyödyntämällä ja integroimalla niitä muuhun liiketoimintaan voidaan rakentaa uusia digitaalisempia liiketoimintamalleja vaikkapa niin, että asiakkaalle tarjotaan turvallinen pääsy ja asiointi tiloihin 24/7 ilman, että henkilökuntaa on paikalla. Tällaisia ratkaisuja olemme nähneet jo kuntosaleilla, mutta vastaavia sovelluksia tulemme oletettavasti näkemään muuallakin. Itsepalvelu ja turvallisuus sekä kulkemisen prosessit ovat mielenkiintoisessa yhteydessä toisiinsa.

Avarn Securityn turvatekniikka- ja tekoälypalvelut ovat täysin räätälöitävissä keskisuurten ja pienten yritysten tarpeisiin sopivaksi.

Osaava ja aktiivinen turvallisuuskumppani on avain parhaaseen ratkaisuun

Toinen päänvaiva yrittäjälle saattaa olla sopivan palveluntarjoajan ja toimittajan löytäminen. Vaihtoehtoja turvallisuuspalveluissa on useita, joten kuinka varmistua siitä, että yhteistyökumppani on luotettava ja etsii juuri omaan tarpeeseen sopivimman ratkaisun?

– Alalla riittävän tunnettu toimittaja on hyvä ensimmäinen askel turvallisuuspalveluiden kumppania etsiessä. Lisäksi yritykseltä voi kysyä, löytyykö heiltä tiettyjä sertifikaatteja. Näitä ovat esimerkiksi TU- ja ISO 9001 -sertifikaatti. Palveluista on löydyttävä selkeät palvelukuvaukset ja niiden on oltava aidosti tuotteistettu ja konseptoitu. Myös referenssejä voi ja kannattaa pyytää, Peippo listaa millaisia asioita on hyvä ottaa huomioon sopivaa yhteistyökumppania etsiessä. 

Vaikka ratkaisuja löytyy myös todella edullisesti, ei halvin ole välttämättä paras kriteeri turvallisuuspalveluja hankkiessa. Osaaminen on heittämällä tärkein ominaisuus, joka yhteistyökumppanilta vaaditaan.

– Laatu, luotettavuus, ammattitaito ja osaaminen ovat asioita, joiden pitäisi tulla kriteereissä ennen hintaa. Puhutaan kuitenkin turvallisuusteknologiasta, jonka tavoitteena on taata yrityksen ja tilojen turvallisuus sekä toiminnan häiriötön jatkuvuus. Luotettava yhteistyökumppani on aktiivinen, joka osaa pohtia eri vaihtoehtojen välillä ja etsii yritykselle parhaan mahdollisen ratkaisun, joka voidaan kytkeä myös muuhun liiketoimintaan mukaan. 

Hyödyntämällä tekoälyä ja koneoppimista videovalvonnassa, voit automatisoida monia turvallisuuden rutiinitehtäviä. Automaatio mahdollistaa useampien kohteiden samanaikaisen valvonnan ja tekee saadun tiedon käsittelystä täsmällisempää ja tehokkaampaa. Tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat rutiinitehtävien automatisoinnin sekä kustannustehokkaan tavan hallita valvottavia kohteita. Tekoälyä hyödyntävällä videovalvonnalla on lähes rajattomat käyttömahdollisuudet. Tutustu Avarn Securityn turvallisuusteknologian ratkaisuihin!