10.03.2022  |  Uutiset ja tiedotteet  |  Älykäs turvallisuusteknologia

Parhaat ratkaisut: Avarn Security panostaa videovalvonnan tekoälyyn yhdessä 6sense Innovationsin kanssa

parhaat-ratkaisut-6sense-avarn-securityTeknologian kehitys on tuonut kameravalvontaan valtavasti uutta potentiaalia. Osana Parhaat ratkaisut -hankeohjelmaa ja yhteistyössä 6sensen kanssa Avarn Security on laajentanut älykkään kameravalvonnan ratkaisuja, joiden avulla voidaan kasvattaa asiakkaiden käytössä olevan turvallisuusteknologian potentiaalia. 

Avarn Security ja 6sense Innovations ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen, joka tuo entistä paremmat mahdollisuudet tekoälyn ja videoanalytiikan laajempaan hyödyntämiseen myös pilvipalveluratkaisuissa. Sopimuskumppaneiden yhteisenä tavoitteena on tuoda kamera- ja laiteriippumattomat konenäön ratkaisut kiinteäksi osaksi päivittäisiä turvallisuuspalveluita kaikkien asiakkaiden saataville.

Avarn Securityn turvallisuusteknologian liiketoimintajohtaja Mika Peippo näkee 6sense Innovationsin tärkeänä kumppanina osana kameravalvonnan ratkaisuja.

– 6sensellä ymmärretään asiakkaan tarpeet hyvin ja osataan kehittää palveluita sekä teknisestä että liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Jatkossa yhteistyön myötä tullaan varmasti näkemään uusia tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyviä ratkaisuja.

Myös 6sense Innovationsin toimitusjohtaja Jussi Mäkinen näkee, että yhteistyöstä Avarn Securityn kanssa muodostuu selkeä win-win -suhde:

– Yhteistyö Avarn Securityn kanssa on erityisen houkuttelevaa, koska heillä kyetään rohkeasti haastamaan perinteiset toimintamallit ja ennakkoluulottomasti etsimään uusia ratkaisuja asiakkaiden hyväksi. Positiivisessa hengessä tapahtuva nopeatempoinen tiimityö ja molemminpuolinen arvostus luovat pohjan menestyksekkäälle yhteistyölle.

Älykäs kameravalvonta tehostaa valvontatiedon käsittelyä

Valvottavien kohteiden, kameroiden ja sensoreiden määrä kasvaa vauhdilla. Samaa vauhtia kasvaa myös kerätyn tiedon määrä sekä sen analysoinnin tarve. Kuitenkaan ihmisen kyky käsitellä tietoa tai kapasiteetti seurata näytöltä valvontakameran välittämiä tapahtumia ei ole kasvanut.

– Meillä on edelleen vain kaksi silmää, jotka pystyvät tarkkailemaan rajallista määrää kuvia ja tapahtumia kerrallaan. Onneksi tarjolla olevan tietomäärän ja kamerakuvien käsittelyyn on muitakin keinoja kuin pelkkä ihmisäly, turvallisuusliiketoiminnan tuotepäällikkö Jan-Eric Pettersson kertoo.


Tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat rutiinitehtävien automatisoinnin, väsymättömän valvonnan ja kohteiden kustannustehokkaan hallinnan.


6sensen skaalautuva ohjelmistoalusta mahdollistaa lähes malliriippumattomasti asiakkaiden tallentimien ja kameroiden yhdistämisen hälytyskeskuksemme etäkuvavalvontaan ja pilvipalveluun. Suojatuissa palvelinympäristöissä toimivat alustat takaavat hyvän tietoturvan, skaalautuvuuden ja korkean integroitavuuden. Lisäksi alustojen jatkuva kehittäminen tuo tekoälyn entistä vahvemmin mukaan keskitettyyn etäkuvapalveluun. Kokonaisuuteen kuuluu myös olennaisena osana tekninen valvonta, jolla voidaan varmistaa palveluiden piirissä olevien laitteiden yhdistäminen ja toimivuus.

– Asiakkaillemme toteutettavissa videovalvontajärjestelmissä siirrytään yhä enemmän perinteisestä sisällön analysoinnista oikeaan tekoälyyn tai tekoälyyn pohjautuvaan videoanalytiikkaan. Herätteet eivät enää perustu pelkkään pikselimuutokseen, vaan muutoksen aiheuttaja tunnistetaan ja herätteelle pystytään määrittelemään valmis vaste, Pettersson jatkaa.

Teknologian kehitysvauhti on tuonut murroksen turvallisuusajatteluun manuaalisista ja suljetuista järjestelmistä.

– Monelle toimialalle tekninen siirtymä manuaalisesta maailmasta kohti julkipilven päällä toimivia itseoppivia ja korkeasti automatisoituja järjestelmiä kuulostaa vielä kaukaiselta, mutta tällä matkalla me olemme eturintamassa, Mäkinen kertoo.

Mika Peippo arvioi tekoälyyn liittyvän kilpajuoksun olevan erittäin kovaa turvallisuusteknologian alalla tällä hetkellä.

– Tekoäly on laaja termi ja on mielenkiintoista nähdä, miten teknologiset kyvykkyydet sen ympärillä kehittyvät. Keskeistä tulee olemaan uusien teknologioiden soveltaminen käytäntöön, jotta asiakkaiden todellisiin liiketoimintatarpeisiin voidaan löytää uusia ratkaisuja.

Kameravalvonnan tekoäly on hyödynnettävissä ilman mittavia investointeja

Älykkään kameravalvonnan alustaan voidaan liittää lähes mitä tahansa kameravalvontajärjestelmiä ja niihin kytkettyjen valvontakameroiden tiedon käsittely voidaan automatisoida. Laiteriippumattoman alustan myötä jo olemassa oleva teknologia voidaan valjastaa tekoälyn käyttöön, eikä välttämättä ole tarpeen tehdä mittavia laite- ja ohjelmistoinvestointeja.


Älykäs kameravalvonta taipuu moneen tarkoitukseen. Tekoälyä hyödyntävällä videovalvonnalla onkin lähes rajattomat käyttömahdollisuudet – eivätkä ne rajoitu vain turvallisuuden valvontaan.


– Tekoälyä voidaan opettaa havaitsemaan turvallisuuspoikkeamien lisäksi kunkin asiakkaan ydintoimintaan liittyviä tapahtumia ja ilmiöitä. Tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi seurata ihmisvirtoja ja tunnistaa käyttäytymismalleja, joiden perusteella voidaan parantaa asiointikokemusta tai vaikkapa lisätä myyntiä asettelemalla myymälöiden tuotteita vastaamaan asiakkaiden käyttäytymistä, Pettersson listaa.

Teollisuudessa tekoälyn voi valjastaa turvallisuusvalvonnan lisäksi vaikkapa laadun, prosessien tai tehdasalueen liikenteen valvontaan. Rakennustyömailla käyttökohteena voi olla työturvallisuuden valvonta, jonka avulla voidaan varmistaa, että kaikilla alueella liikkuvilla on riittävät suojavarusteet. Perinteisempiä käyttökohteita turvallisuuden näkökulmasta ovat mm. esinetunnistus, virtuaaliset aluerajaukset tai uhkaavan käyttäytymisen tunnistaminen.

– Videokamerat ovat yleisesti organisaatioiden vähiten hyödynnettyjä jo käytössä olevia laitteita. Kovaa vauhtia kehittyvä teknologia luo oikein toteutettuna loputtomat mahdollisuudet uuden lisäarvon rakentamiselle hyödyntäen tätä laajaa havainnointikykyä. Oleellista on pystyä valjastamaan kaikki kamerat monipuoliseen, yrityksen eri tarpeita palvelevaan käyttöön, koska softa skaalautuu, mutta rauta ei. Vain näin saadaan laajamittaista liiketoimintahyötyjä, Mäkinen kertoo.

 

Lue lisää turvallisuusteknologiasta


Lisätietoja:

Mika Peippo, turvallisuusteknologian liiketoimintajohtaja,
mika.peippo@avarnsecurity.fi, puh. 040 509 7628

Jan-Eric Pettersson, tuotepäällikkö
jan-eric.pettersson@avarnsecurity.fi, puh.  050 401 1120