06.8.2018  |  Asiakkaamme kertovat

Hankasalmella vartijat ovat osa yhteisöä

Hankasalmi on pieni 5 000 asukkaan aito maaseutukunta Keski-Suomessa lähellä Jyväskylää. Hankasalmella on pohdittu paljon, miten vartiointipalvelut tulisi kunnassa järjestää. On selvää, ettei vartija korvaa poliisia, mutta järkevillä toimintamalleilla voidaan luoda turvallisuuden tunnetta sekä ehkäistä turhia, pieniä rikkomuksia ja rikkeitä. AVARN Security toimii turvallisuuspalveluiden kumppanina kunnalle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankasalmi on kolmitaajamainen kunta, jonka alueen opettelu ja ajoreittien miettiminen sekä suuret etäisyydet tuovat haasteita palvelujen tuottamiselle. Toimipisteitä ja mahdollisia tilanteita voi olla hyvinkin laajalla alueella. Matti Mäkinen on toiminut Hankasalmen kunnanjohtajana vuodesta 2007 lähtien.

– Hankasalmen voi jakaa turvallisuustilanteeltaan kuntalaisten ja työntekijöiden näkökulmasta. Hankasalmella ei ole poliisia, lähin poliisi sijaitsee Jyväskylässä 55 km:n päässä. Tämä tuo omat haasteensa siihen, miten kunnassa turvataan hankalien asiakkaiden kanssa työntekijöiden turvallisuus ja miten luodaan turvallisuuden tunnetta viikonloppuisin ja ilta-aikaan kuntalaisten parissa, Mäkinen kertoo.

Vartijat vanhusten apuna yöaikaan

Hankasalmella vartiointipalveluihin on yhdistetty myös vanhusten hoiva. Tämä on käytännössä yöpartiotoimintaa vanhusten turvaksi. Jos vanhus tippuu yöaikaan sängystä tai muusta syystä painaa turvapuhelinnappia, paikalle menevät lähihoitajavartijat.

– Vanhukset ovat kokeneet vartijan läsnäolon pääsääntöisesti erittäin positiivisena asiana, sillä jos tarvitaan esimerkiksi nostoapua, on eri asia, jos paikalle ilmestyy paikalle vartija, joka jaksaa nostaa takaisin sänkyyn ja osaa auttaa hoivallisissa asioissa. Vartijalla on usein myös rauhoittava vaikutus, jos vanhuksella on mahdollisia pelkotiloja, Mäkinen kertoo.

24/5 päivystys

Nykyinen yhteistyö AVARN Securityn kanssa on jatkumoa edelliselle vartiointisopimukselle. Uudella sopimuskaudella yhteistyötä lähdettiin kehittämään perinteisestä ilta- yö- ja piirivartioinnista. Ongelmana Hankasalmella oli, ettei henkilöitä ollut vartiointitöissä päiväsaikaan. Kunnan henkilökunta kuitenkin tarvitsi tukea ja turvaa hankalille kotikäynneille ja ylipäätään haluttiin, että vartijat näkyisivät ihmisten arjessa.

– Halusimme kehittää palvelumallia siihen suuntaan, että vartijat tulisivat osaksi yhteisöä.
Kaikkien tutuiksi, joihin suhtaudutaan luontevasti. Meillä on nyt 24/5 päivystys, eli arkipäivinä vartijat ovat paikalla ympärivuorokauden. Voisi sanoa niin, että he ovat päiväaikaan yhteisön tukena, alkuillan valvovat, että kaikki menee hyvin ja öisin tuovat vanhuksille tukea ja turvaa. Viikonloppuisin vartijat ovat paikalla ilta- ja yöaikaan, koska tällöin ei tarvita tukea esimerkiksi kouluilla tai sosiaalitoimessa. Tietysti kaikki nämä yhdistyvät koko ajan ja kun saadaan yhdistettyä vuorovaikutus vartijoiden kanssa, seuraa siitä paljon hyvää, Mäkinen mainitsee.

Vartijoiden päivystyspiste on kunnanvirastolla. Näin vasteajat on saatu merkittävästi lyhyemmiksi. Aikaisemmin vartijoilla ei ollut päiväaikaista päivystystä Hankasalmella ja vartijan tulo Jyväskylästä kesti 40 minuuttia. Vartijat ovat käyneet vierailuilla kouluilla ja ylipäätänsä jalkautuneet eri paikkoihin ja tehneet itseään alueella tunnetuksi. Lähtökohta on se, että vartijat eivät tule paikalle vain silloin, kun on käynyt ikävästi. Vartijoiden kanssa voi etukäteen jutella miten asioita tehtäisiin järkevästi ja miten toiminnasta ei aiheudu ongelmaa, he ovat tukena ja turvana.

Palvelumalliin ollaan tyytyväisiä

Hankasalmella ollaan oltu tyytyväisiä AVARN Securityn toimintaan. Kunnanjohtaja on tyytyväinen siitä, että yritys on itse halunnut tulla lähelle kuntalaisia. 

– AVARN Securityn vartijat ovat käyneet esittäytymässä useassa eri yksiköissä, kunnan eritilaisuuksissa on ollut niin paikallista kuin alueellistakin johtoa kertomassa yrityksestä ja meille tuotettavista palveluista. Se tuo aina luottamusta yritystä kohtaan, kun uusi toimintamalli innostaa myös kumppania, Mäkinen kiittelee.

 

Tutustu turvallisuuspalveluihin