18.7.2018  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Mitä on järjestyksenvalvonta?

jv
Järjestyksenvalvonta on turvallisuuden ylläpitämistä sekä rikosten ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä tapahtumissa tai toimialueella.

Järjestyksenvalvojan voi asettaa esimerkiksi kokoontumislaissa tarkoitettuun yleiseen kokoukseen tai yleisötilaisuuteen, leirintäalueelle, matkustajien kuljettamista suorittavalle alukselle tai majoitus- ja ravitsemisliikkeeseen. Vuonna 2017 voimaan astuneen lain (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista) myötä uusina kohteina järjestyksenvalvojan voi asettaa myös yksityistilaisuuteen sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun toimipaikkaan.

Järjestyksenvalvojan toimialueeksi voidaan määritellä myös esimerkiksi yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittavat paikoitusalueet ja niille johtavat tiealueet sekä muut vastaavat tilaisuuden järjestämiseen liittyvät alueet.

Mikä PRJV ja PORAJV?

Järjestyksenvalvojia voi asettaa myös poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi erillisellä poliisin myöntämällä luvalla terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteeseen (koulukoteja tai lastensuojelulaitoksia lukuun ottamatta), Kelan toimipisteeseen, työ- ja elinkeinotoimistoon, kauppakeskukseen, liikenneasemalle, satamaan, lentoasemalle, joukkoliikenteen kulkuneuvoon tai vastaanotto- ja järjestelykeskukseen. Näitä järjestyksenvalvojia kutsutaan PRJV:ksi tai PORAJV:ksi ja heillä tulee olla voimassa sekä vartijaksi että järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen.

Järjestyksenvalvojan tehtävä on varmistaa, että hänen valvomallaan alueella on turvallista ja sujuvaa asioida.

 

Voimmeko auttaa suojaamaan toimitilojasi? Pyydä tarjous »
Kiinnostaako työ vartijana tai järjestyksenvalvojana? Katso avoimet työpaikat »