23.6.2016  |  Työnä turvallisuus

Turvallisuuspalvelut lisäävät työn mielekkyyttä ja tehokkuutta

Yhteiskunnallisten muutosten myötä työympäristöt ja työajat ovat muuttuneet. Nämä muutokset vaikuttavat työn turvallisuuteen sekä siihen, kuinka turvallisiksi työntekijät kokevat olonsa työssään.

Fyysisesti ja henkisesti turvalliseksi töissä olonsa tunteva työntekijä pystyy keskittymään työtehtäväänsä paremmin, oli kyse sitten asiakaspalvelutehtävistä tai teknistä tarkkuutta vaativasta työstä. Terveystalon työterveyshuollon ylilääkäri Minna Pihlajamäki kertoo turvallisuuden merkityksestä työkyvyn säilyttämisessä.

– Tänä päivänä laki velvoittaa työnantajan, työntekijät ja työterveyden tekemään yhteistyötä, jonka täytyy olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tavoitteena on säilyttää työntekijän työkyky parantamalla työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia fyysisiä tai psyykkisiä terveyshaittoja.

Turvallisuuspalvelut ovat yksi keino turvallisuuden lisäämiseen työpaikalla. Jos varsinaisten työtehtävien ohella joutuu keskittymään oman turvallisuuden ylläpitoon tai tarkkailuun, syö se resursseja varsinaisesta työstä. Työtehtävät saattavat muuttua epämiellyttäviksi, mikä voi lisätä poissaoloja työstä ja sitä kautta kustannuksia.

– Turvallisuuspalvelut voivat lisätä merkittävästi työntekijän mielenrauhaa. Tieto siitä, että työpaikan turvallisuudesta huolehtii turvallisuusalan ammattilainen, auttaa työntekijää keskittymään omiin työtehtäviinsä ja näin lisää työn tehokkuutta ja mielekkyyttä, AVARN Securityn toimitusjohtaja Juha Murtopuro kertoo.

Turvallinen ja miellyttävä toimintaympäristö auttaa koko organisaatiota keskittymään ydintoimintaansa ja menestymään paremmin.

– Turvallisuusyhtiö voi kerätä dataa, jonka perusteella riskejä ja uhkia voidaan ennaltaehkäistä tai minimoida. Tämä parantaa turvallisuutta entisestään ja lisäksi yritys voi lisätä tiedon avulla omaa tuottavuuttaan, Murtopuro jatkaa.

 

Tutustu turvallisuuspalveluihin