11.8.2015  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Miten teknologia muuttaa turvallisuusalan asiakaspalvelua

Konkreettisin teknologian tuoma muutos asiakaspalveluun on kohteissa käytettävät päätelaitteet, joilla on nopea pääsy ohjeisiin ja muihin tarvittaviin tietoihin. Päätelaitteiden avulla voidaan muun muassa neuvoa asiakkaita kohteessa paremmin. Esimerkiksi julkisilla paikoilla kuten kauppakeskuksissa, linja-autoasemilla, juna-asemilla ja lentoasemilla, joissa asiakaspalvelutilanteita on paljon, pystytään välittämään tarkempaa tietoa aikatauluista, pysäkkien sijainneista, kulkureiteistä ja saniteettitiloista.

Lisäksi päätelaitteiden avulla voidaan kirjata tapahtumat yksityiskohtaisemmin ja nopeammin. Useimmissa tapauksissa vartijoiden tuottama asiakaspalvelu on meidän asiakkaamme asiakkaiden palvelemista. Silloin on tärkeää saada tieto välitettyä nopeasti ja oikein myös meidän asiakkaillemme, missä päätelaitteista on merkittävästi hyötyä.

Teknologia tuo myös läpinäkyvyyttä toimintaan. Asiakas saa sekä reaaliaikaisen raportoinnin että koontiraportoinnin tapahtumista. Reaaliaikainen koottu tieto luo luotettavan tilannekuvan, jonka avulla toiminnot voidaan kohdentaa paremmin. Koontiraportoinnin avulla taas nähdään kokonaisuus pitkällä aikavälillä ja havaitaan poikkeamat, joihin näin voidaan reagoida.

Lue lisää turvallisuusteknologiasta