15.10.2015  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Muuttuvat asiakastarpeet uudistavat turvallisuusalaa

Tulevaisuutta voi katsoa monelta eri osa-alueelta. Esimerkiksi asiakastarpeet muuttuvat, kun maailma ja Suomi muuttuvat.

Vähittäiskauppa, joka on suuri vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden ostaja ja käyttäjä, on murroksessa kaupan siirtyessä verkkoon. Toinen paljon vartiointipalveluja käyttävä ala, jossa myös tapahtuu muutoksia, on teollisuus. Tehtaita suljetaan ja modernisoidaan. Nämä muutokset tuovat muuttuneita tarpeita myös turvallisuus- ja vartiointialalle, sillä myös verkossa tapahtuva kauppa sekä verkkoon liitetyt laitteet vaativat valvontaa ja vartiointia.

Vartiointi- ja turvallisuusalalla asiakaspalvelu korostuu tulevaisuudessa entistäkin enemmän, kun muun muassa neuvonta- ja opastuspalvelut lisääntyvät. Reaktiivisesta tilanteisiin puuttumisesta on jo nyt siirrytty läsnä olevaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan, ja lisääntyvän tiedon myötä tilanteisiin on mahdollista reagoida jo ennen kuin mitään on varsinaisesti vielä tapahtunut.