17.06.2020  |  Asiakkaamme kertovat

Telakkatoiminnan turvaaminen Turussa jatkuu

Avarn Security turvaa Turun telakan toimintaa.Avarn Securityllä on vahva osaaminen ja kokemus satama- ja telakkaympäristöjen turvaamisessa. Yhtiö on turvannut Turun telakan toimintaa jo vuodesta 2006. Meyer Turku päätti jatkaa turvallisuuspalvelusopimusta Avarn Securityn kanssa. Yhtiöt sopivat palvelujen jatkumisesta kahden vuoden sopimuskaudella ja lisäksi kahdesta optiovuodesta.

Telakkatoiminnan erityispiirteitä ovat valvottavan alueen laajuus ja suuret päivittäiset työntekijämäärät. Meyer Turku työllistää suoraan noin 2000 henkilöä ja yhteistyökumppaneita telakalla on päivittäin noin 3000 eli yhteensä noin 5000. Avarnilaisia alueella työskentelee noin 20–30. Meyer Turun HSE osastopäällikkö Petri Moisio kertoo, että kokemuksella oli vahva merkitys turvallisuuskumppanin jatkosta päätettäessä.

— Meillä on pitkä yhteistyö Avarn Securityn kanssa ja kohteena olemme haastava ison pinta-alan, suuren rakennusmäärän, suuren tuotteen ja ennen kaikkea suuren päivittäisen työntekijämäärän kautta, jolloin meillä pitkään olleet Avarnilaiset osaavat ohjata vieraat oikeisiin paikkoihin, osaavat hoitaa erilaiset tapaturma- ja hälytystilanteet jne. Mikäli vaihtaisimme kumppanin vaihtaisimme pois myös ison osan tätä tärkeää osaamista.

Osaava henkilöstö onkin Avarn Securityllä avainroolissa palvelutuotannon onnistumisessa.

— Iso kiitos Avarn Securityn ja Meyer Turun yhteistyön jatkumisesta vuosien varrella kuuluu osaaville työntekijöillemme. Ilman heitä emme olisi yrityksenä pystyneet toimittamaan joustavasti laadukkaita turvallisuuspalveluita, välillä nopeastikin muuttuvissa olosuhteissa. Työntekijöiden osaaminen, asiakaspalveluhenkisyys ja joustavuus ovat näkyneet myös hyvinä tuloksina asiakastyytyväisyyskyselyissä joita olemme vuosien varrella toteuttaneet, Avarn Securityn palveluesimies Jari-Pekka Vuorinen kiittelee.

Turvallisuus osana ydintoimintaa

Työturvallisuus on tärkeä osa ydintoimintaa ja turvallisuuskumppani kytkeytyy vahvasti työturvallisuuteen.

— Turvallisuuskumppani eli tässä tapauksessa Avarn Security on telakan oman paloturva- ja työturvallisuusosaamisen kanssa meidän ydintoimintaa, jolla turvataan tuotannon häiriöttömyys ja minimoidaan kaikki epämiellyttävät yllätykset jotka haittaavat päivittäistä tekemistä.

Meyer Turulle tuotettavien turvallisuuspalvelujen kirjo on varsin laaja ja vuosien varrella toimintaa on hiottu aina kulloistenkin tarpeiden perusteella. Vuonna 2006 silloinen Aker Yards ulkoisti vartiointinsa ja pian toiminta laajentui perinteisestä vartioinnista myös Rauman telakalle.

— Vuonna 2010 aloitimme myös palotoiminnan, eli tuotimme osan telakan savusukelluskelpoisen teollisuuspalokunnan vahvuudesta Turussa ja Raumalla. Olemme tuottaneet telakalle myös lupatoimiston palveluita, sekä myyneet paljon erilaista turvallisuustekniikkaa, kuten kameravalvontalaitteistoa, henkilöpyöröportteja ja ajoneuvopuomeja. Pari vuotta sitten sovimme yhdessä, että luovumme palomiestoiminnastamme, ja keskitymme vartioinnin lisäksi palovartioinnin tuottamiseen. Joitakin vuosia sitten Rauman telakka jäi pois, ja nyt jatketaan vain Turussa, Vuorinen kertoo.

Turvallisuuskumppanissa tärkeintä kehittyminen, joustavuus ja luotettavuus

Turvallisuuskumppani on tärkeä osatekijä toiminnan jatkuvuuden ja vakauden kannalta. Siksi kumppanilta myös odotetaan paljon.

— Turvallisuuskumppanissa pidämme tärkeimpinä ominaisuuksina vakavaraisuutta, luotettavuutta ja toiminnan sekä tekniikoiden kehityshalukkuutta, Moisio toteaa.

Yhteistyön on oltava saumatonta, jotta arki toimii sujuvasti ja turvallisesti. Etuja saavutetaan, kun osapuolet voivat keskittyä rauhassa omaan ydinosaamiseensa, mutta toimivat samalla tiiviisti yhteistyössä.

— Turvallisuusosaaminen on turvallisuusyritykselle ydintoimintaa jolloin koko ajan on oltava ajassa mukana ja mieluiten vähän edellä. Meidän ydintoimintaamme on laivanrakennus eli me keskitymme siihen ja yhdessä turvallisuusyrityksen kanssa kehitämme toimintaa jatkuvasti. Paino erityisesti sanalla yhdessä. Samoin joustavuus hetkellisissä resurssimäärien nostoissa ja laskuissa ei ilman kumppania olisi mahdollista.

Tutustu turvallisuuspalveluihin