11.06.2020  |  Työnä turvallisuus  |  Turvallisuuden tulevaisuus

Tulevaisuuden turvallisuustyöntekijä on teknologian taitaja

Paakayttajapalvelu-1200x627
Turvallisuusala tarjoaa tulevaisuudessa yhä moninaisempia ja mielenkiintoisempia työtehtäviä. Avarn Securityn turvallisuusteknologian liiketoimintajohtaja Ilpo Mäkelä näkee tulevaisuuden turvallisuustyöntekijän laaja-alaisena ammattilaisena. Valvonnan työkalupakkiin kuuluvat enenevissä määrin korkean teknologian ratkaisut.

Haastattelimme Ilpo Mäkelää siitä, millainen tulevaisuuden turvallisuustyöntekijän työnkuva tulee olemaan ja minkälaista osaamista turvallisuusalalla tulevaisuudessa tarvitaan. Mäkelän mukaan turvallisuusala muuttuu siinä, missä muukin työelämä. Vaikutukset eivät ole ainoastaan tulevaisuutta, vaan ne näkyvät jo.

– Koko työelämää muokkaavat megatrendit vaikuttavat myös turvallisuusalalla. Erityisesti teknologian kehittyminen on suuri vaikuttava tekijä. Jo nyt alaa muokanneiden tekoälyn ja esineiden internetin merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa työnkuvaa määrittää yhä enemmän ICT-osaaminen. Tietoteknistä osaamista tarvitaan enemmän nykyisten työtehtävien parissa ja lisäksi turvallisuusalalle tarvitaan tulevaisuudessa lisää tietoverkko-, koodaus- ja softaosaamista, kertoo Mäkelä.

Tekoäly apuna turvallisuuspalvelujen ohjaamisessa

Fyysisesti läsnäolevaa palvelutyötä tarvitaan jatkossakin, mutta teknologiaa hyödynnetään ohjaamaan valvontaa täsmällisemmin tarpeen mukaan. Tässä auttaa tekoäly, jonka avulla voidaan tehdä valvontaa, ennakointia ja suunnittelua. Lisäksi valvontajärjestelmien etähallinnasta tulee osa normaalia työarkea, jolloin työnteko ei enää ole samassa määrin paikkariippuvaista.

Kun rakennetaan turvallisuusjärjestelmiä, turvatekniikan paikoilleen asentamista ratkaisevampaa tulee olemaan, että järjestelmäkokonaisuudet saadaan kytkettyä toimintaan. Lisäksi on tärkeää saada eri turvallisuus- ja valvontajärjestelmät toimimaan nopeasti ja luotettavasti sekä keskenään että rinnakkain muiden toimintaa ohjaavien järjestelmien kanssa. Konfigurointi ja rajapinnat muihin teknisiin järjestelmiin ovat siis merkittävä osa tulevaisuuden turvallisuustyötä.

– Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän osaamista erilaisten portaalien ja alustojen käyttöön. Turvallisuusalalla tämä tarkoittaa, että tulemme tarvitsemaan osaamista verkkoratkaisujen, kyberturvallisuuden, tietoturvan ja softan tekemisen puolelta, vaikka emme olisikaan itse suoraan tekemässä uusia ohjelmistoja, Mäkelä sanoo.

– Myös turvatekniikan asennustyö pitää tulevaisuudessa sisällään yhä enemmän IT-perusteisten turvallisuusjärjestelmien pystyttämistä, käynnistämistä ja ylläpitoa sekä etähallintaa. Työnkuva siis laajenee ja muuttuu nykyisestä enemmän tietoteknisempään suuntaan. Lisäksi työhön tulee todennäköisesti muita uusia ulottuvuuksia, kuten laadun- ja prosessienvalvontaa, kuvailee Mäkelä.

Palveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot korostuvat turvallisuustyössä

Jo nykyisellään turvallisuustyössä tarvitaan palveluhenkisyyttä, kykyä ymmärtää asiakkaan tarpeita ja taitoa kohdata erilaisia ihmisiä. Minkälaisia vaatimuksia tulevaisuudessa on puolestaan niin sanotun pehmeän osaamisen puolelta?

– Turvallisuustyö on jo nyt hyvin ihmiskeskeistä ja tulevaisuudessa palvelullinen puoli korostuu entisestään. Kaikilla työntekijätasoilla vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Teknologian kehittyessä ja turvallisuustoiminnot nivoutuvat yhä enemmän yhteen ydinliiketoiminnan prosessien kanssa, joten turvallisuutta ylläpidetään yhä läheisemmin asiakkaan kanssa yhteistyössä, Mäkelä arvioi.

– Koulutusosaamisen sekä tiedon ja osaamisen siirtämisen painoarvo tulevat kasvamaan. Asiakaskeskeisyys ja ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta korostuvat, kun turvallisuuspalveluita aletaan ulottaa myös laadun- ja prosessinvalvonnan puolelle. Viestintätaitojen merkitys on myös hyvin keskeinen, visioi Mäkelä.

Tulevaisuuden osaamisvaatimukset ja teknologian kehitys voivat mietityttää työntekijöitä. Vastaako nykyisen henkilöstön osaamistaso vastaa tulevaisuuden tarpeita ja väheneekö työntekijöiden tarve tulevaisuudessa?

– Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Lähdemme siitä liikkeelle, että meillä on töissä hyviä tyyppejä, joille haluamme tarjota kiinnostavia mahdollisuuksia osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Jos työntekijä on halukas kehittymään, annamme täyden tukemme! rohkaisee Mäkelä.

Tutustu Avarn Securityyn työpaikkana