31.08.2022  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Työnä turvallisuus: Hyvä tiedonkulku, asiakkaan luottamus ja riskien arviointi ovat myyntipäällikön valttikortteja

Ville Kautto vaaka intra
Kun kokemusta turvallisuusalalta on jo kahden vuosikymmenen ajalta, ei ole ihme, että turvallisuudesta on tullut lähes elämäntapa. Kun kokemukseen yhdistää sosiaalisen, tarkan ja eteenpäin pyrkivän luonteen, ovat ainekset myyntipäällikön roolissa menestymiseen valmiina. Tutustu yli 20 vuoden turvallisuusalan kokemuksella varustettuun myyntipäällikköömme!

 

Kuka on Ville Kautto?

Ville Kautto aloitti Avarn Securityn kaupallisessa yksikössä myyntipäällikkönä huhtikuussa 2021. Kokemusta turvallisuusalalta Kautolla on yli 20 vuoden ajan.

– Olen työskennellyt vartioinnissa, järjestyksenvalvonnassa, esimiestoiminnassa, sekä turvallisuusasiantuntijan ja -kouluttajan tehtävissä. Lisäksi minulta löytyy kokemusta kehitysprojektien vetämisestä sekä tietenkin turvallisuustekniikan ja -palveluiden myynnistä, Kautto kertoo.

Kautto kuvailee itseään sosiaaliseksi tiimipelaajaksi, joka nauttii ihmisten seurasta.

– Olen aika tarkka ja eteenpäin pyrkivä, enkä tykkää junnata paikoillani niin, että asiat eivät etene. Hommat pitää saada maaliin järjestelmällisesti, sovitusti ja aikataulussa.

 

Sopivasti haasteita ja intohimoa

Huhtikuussa 2021 myyntipäällikön roolissa aloittanut Kautto odottaa työltään sopivassa suhteessa haasteita ja mielenkiintoisia projekteja, mutta ennen kaikkea uusien kollegoiden ja asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

– Koska henkilökohtaiset tapaamiset siirtyivät maailman tilanteen vuoksi verkon puolelle, sosiaalisena henkilönä olen ollut innoissani kasvokkain tapahtuneista tapaamisista. Näitä toivon enemmän jatkossakin!

Kautolle työn tärkeimpiä puolia ovat hyvä tekemisen meininki ja ilmapiiri. Työssä on oltava sopivasti haasteita ja intohimoa.

– Myös hyvä tiedonkulku, asioista keskustelu ja tiedon jakaminen ovat tärkeitä.

 

Turvallisuus on riskien arviointia ja luottamusta

Turvallisuus kulkee Kauton ajatuksissa mukana niin arjessa, kuin vapaa-ajallakin. Onnistunut yhteistyö asiakkaan kanssa ja sujuva arki vaativat molemmat riskien arviointia.

– Turvallisuudesta on tullut lähes elämäntapa. Minulla on tapana miettiä ja arvioida riskejä sekä syy-seuraussuhteita paljon. Turvallisuus on minulle myös luottamusta, ilman sitä ei voi toimia. Asiakkaan luottamus pitää aina ansaita, ilman sitä ei voi tehdä yhteistyötä.

 

Turvallisuustekniikan kehittyminen avaa uusia mahdollisuuksia

– Turvallisuustekniikka kehittyy koko ajan ja sen merkitys kasvaa. Järjestelmien tuleekin kehittyä, jotta ne pystyvät vastaamaan paremmin asiakkaiden vaatimuksiin ja tahtotiloihin. Kaikki järjestelmät tulevat olemaan enemmissä määrin verkkopohjaisia. Integraatioiden ja tietoturvan merkitys, järjestelmien käytettävyys ja hallittavuus vain kasvaa.

Kautto arvioi, että tulevaisuudessa kysyntä laajenee niiden turvallisuushallintajärjestelmien osalta, jotka pystyvät hallitsemaan ja kommunikoimaan turvallisuusjärjestelmien lisäksi myös kiinteistö- ja tuotantoautomaatiojärjestelmien kanssa:

– Uskon, että tulevaisuudessa puhutaan enemmän kokonais- tai toimintaturvallisuudesta, kuin pelkästään esimerkiksi kiinteistöturvallisuudesta. Järjestelmien avulla voidaan turvata kiinteistöjen ja ihmisten lisäksi yritysten operatiivista toimintaa ja hallita niitä mahdollisimman tehokkaasti ja helposti. Tekniikan kehitys tulee varmasti jonkin verran muuttamaan perinteisen vartioinnin kenttää, mutta toisaalta se tuo myös uusia mahdollisuuksia järjestelmien pääkäytön, hallinnan ja huollon saralla. Niiden merkitys tulee kasvamaan.

Tutustu Avarn Securityyn työpaikkana

Työnä turvallisuus -juttusarjassa kerrotaan työstä ja arjesta Avarn Securityllä henkilöstön näkökulmasta.