16.08.2022  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Työnä turvallisuus: Luotettavuus luo perustan turvallisuudelle ja johtamiselle

avarn-security-tuomo-raisanen
Parhaisiin tuloksiin ja onnistuneisiin asiakaskohtaamisiin päästään tiimin yhteistyöllä ja jokaisen osaamista hyödyntämällä. Luotettavalla, osallistavalla ja vastuullisella johtamisella on iso vaikutus niin turvallisuuteen, kuin työpaikan ilmapiiriin. Tutustu turvallisuusteknologian palvelujohtajaamme!

 

Kuka on Tuomo Räisänen?

Tuomo Räisänen aloitti turvallisuusteknologian organisaatiossa huoltoliiketoiminnan palvelujohtajana valtakunnallisella tasolla maaliskuussa 2021. 

– Johtajana pyrin osallistamaan tiimini mukaan toimintaan. Uskon, että yhdessä saamme enemmän aikaan. Olen luotettava, vastuullinen ja eteenpäin katsova johtaja. Luotettavuutta ja vastuullisuutta odotan myös tiimiltäni, Räisänen kertoo. 

Räisänen odottaa työltään rakentavaa yhteistyötä läpi koko organisaation ja positiivista, eteenpäin katsovaa työilmapiiriä. 

– Tiedän, että meillä on erittäin paljon osaamista ja yhdessä saamme rakennettua palveluliiketoiminnasta kasvavan, asiakkaiden odotukset täyttävän kokonaisuuden.

Yhdessä tekeminen ja onnistumisen tulokset heijastuvat asiakkaille erinomaisena palveluna

Räisäselle työn tärkeimpiä piirteitä ovat tiimin kanssa yhteistyössä saavutetut tulokset. Vaikka työtä tehdään vaativalla ja vastuullisella alalla, on Räisäsen mielestä työpaikalla kuitenkin oltava mukavaa.

– Tärkeintä työssäni on nähdä yhdessä tekemisen ja onnistumisen tuloksia, jotka heijastuvat myös asiakkaillemme erinomaisena palveluna. Mielestäni työpaikalla tulee olla avoin ja kannustava ilmapiiri, jota omalla toiminnallani pyrin edistämään - työpaikalla pitää olla myös mukavaa.

Turvallisuus merkitsee vakautta ja ympäristömme toimintaedellytyksien turvaamista  

Turvallisuus merkitsee Räisäselle vakautta ja ennen kaikkea ympäristömme toimintaedellytyksien turvaamista.

– Uskon meidän kaikkien nauttivan turvallisesta yhteiskunnasta, jossa voimme kulkea ja toimia vapaasti ilman suurempia uhkakuvia. Itse voimme suurena turvallisuusalan toimijana vaikuttaa tähän ja asiakkaidemme liiketoimintaympäristöjen häiriöttömään toimintaan.

Turvallisuusteknologia mahdollistaa mielenkiintoiset ja edistyneet asiakasratkaisut

Räisänen uskoo, että huoltoliiketoiminta tulee kehittymään entistä proaktiivisemmaksi: 

– Jatkossa pyrimmekin ennakoimaan mahdollisiin poikkeamiin turvallisuusjärjestelmien käytettävyydessä hyvin suunnitellun ja oikein mitoitetun ennakoivan huoltopalvelun avulla, jota voidaan täydentää esimerkiksi aktiivilaitteiden teknisellä valvonnalla, jolloin asiakas ei aina ehdi edes huomata mahdollista häiriötilannetta. Tulevaisuudessa huoltopalveluita tullaan suorittamaan yhä enemmän etänä palvelukeskuksestamme käsin, mikä auttaa lyhentämään mahdollisten vikatilanteiden vaikutusta asiakkaidemme turvallisuustilanteeseen.

Räisänen uskoo, että myös asiakkaat alkavat olla valmiimpia uudenlaisille turvallisuusteknologian trendeille, kuten tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiselle järjestelmäkokonaisuuksissa.

– Voimme yhdessä turvallisuusteknologian ja perinteisten turvallisuuspalveluiden kanssa luoda mielenkiintoisia asiakasratkaisuja ja edistää asiakkaidemme liiketoimintaympäristöjen turvallisuuden tasoa.

Tutustu Avarn Securityyn työpaikkana

Työnä turvallisuus -juttusarjassa kerrotaan työstä ja arjesta Avarn Securityllä henkilöstön näkökulmasta.