13.05.2019  |  Työnä turvallisuus

10 myyttiä turvallisuustyöstä

10-myyttia-turvallisuustyosta

Yksityiseen turvallisuusalaan liitetään usein stereotypioita ja "totuuksia", mutta mitkä niistä ovat totta ja mitkä tarua? Tässä blogitekstissä käymme läpi 10 usein kuultua myyttiä turvallisuustyöstä.


1. Turvallisuustyö on yhtä kuin vartijana toimiminen

Tarua. Vartijana toimiminen on vain yksi osa yksityistä turvallisuusalaa ja sitäkin on monenlaista. Perinteisen jalan tai autolla partioivan vartijan lisäksi vartijoita toimii hälytyskeskuksissa, aulavartijoina ja rahankuljetuspalveluissa. Vartijoiden lisäksi alalla työskentelee turvatarkastajia ja järjestyksenvalvojia monissa eri mielenkiintoisissa tehtävissä. Yksityinen turvallisuusala työllistää myös asiantuntijoita, jotka toteuttavat mm. turvakartoituksia, riskianalyysejä ja koulutuksia. Turva-alan asiantuntijat voivat toimia esimerkiksi yrityksen ulkoistettuna turvapäällikkönä tai vaikka turvallisuusteknologian parissa. Alalta löytyy töitä myös perinteisiin toimistorooleihin: markkinointiin, asiakaspalveluun, IT-tukeen, ohjelmistokehitykseen, myyntiin ja hallintoon.


2. Työkokemus turvallisuusalalta näyttää hyvältä CVssä

Totta. Turvallisuusalalla opittuja taitoja ja työkokemusta arvostetaan monilla aloilla. Ongelmanratkaisukyvystä, asiakaspalvelutaidoista, yhteistyökyvystä ja luotettavuudesta on hyötyä varmasti läpi koko uran.


3. Kuka tahansa pääsee vartijaksi töihin

Tarua. Vartijalta vaaditaan monia sellaisia ominaisuuksia mitä muiden työtehtävien yhteydessä ei välttämättä edes huomioida. Vartijakoulutuksen lisäksi vartijalta odotetaan nuhteettomuutta, luotettavuutta ja rehellisyyttä. Vartijan pitää pystyä toimimaan tilanteessa kuin tilanteessa rauhallisesti ja kyettävä tekemään nopeita päätöksiä. Hyvä tilannetaju, asiakaspalveluhenkisyys, vastuullisuus ja ongelmanratkaisukyky ovat ominaisuuksia, mitä ilman ei alalla pärjää.


4. Turvallisuusalan työ sopii opiskelijalle

Totta. Turvallisuusalalta löytyy monenlaisia töitä ja työvuoroja, jotka sopivat opiskelujen oheen. Iltavuorot ja viikonlopputyöt vartijatehtävissä, järjestyksenvalvojana tai hälytyskeskuksessa sopivat opintojen ohessa tehtäviksi töiksi mainiosti. Lisäksi opintojen aikana kerrytetty työkokemus helpottaa työelämään pääsyä opintojen jälkeen.


5. Vartijan tai järjestyksenvalvojan työ on vaarallista

Totta ja tarua. Työn luonne riippuu paljon siitä, millaisessa kohteessa työskentelee ja millaisiin vuorokaudenaikoihin. Suurin osa vartijan ja järjestyksenvalvojan työstä on ystävällistä asiakaspalvelua ja ympäristön tarkkailua. Työn tarkoitus on vaara- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisy sekä levottomien tilanteiden rauhoittaminen. Konfliktitilanteet ovat harvinaisempia, mutta niihin varautuminen on osa työtä. Haastaviin kohtaamisiin saa hyvät eväät peruskoulutuksesta ja lakisääteisistä kertauskoulutuksista.


6. Kaikki turvallisuusalan työntekijät ovat kaljuja lihaskimppuja

Tarua. Vaikka hyvä peruskunto on partioivalle vartijalle tärkeää, työskentelee alalla ihan normaaleja miehiä ja naisia – hiusten pituuteen tai hauiksen kokoon katsomatta. Turvallisuusalalla työskentelevistä noin 30 % on naisia ja määrä kasvaa lähes vuosittain. Myös työntekijöiden ikähaarukka vaihtelee laidasta laitaan. Alalta löytyy nuoria uransa aloittavia, opiskeluiden ohella työskenteleviä, vuosien ammattitaidon ja -kokemuksen omaavia ja kokonaisen työuransa alalla tehneitä työntekijöitä.


7. Tekoälyä ja uutta teknologiaa hyödynnetään turvallisuusalalla

Totta. Turvallisuusala kehittyy siinä missä muutkin toimialat ja eri käyttökohteita keksitään kokoajan lisää. Esimerkiksi videovalvonnassa tekoälyä voidaan käyttää jo nyt monissa eri tilanteissa: tunnistamaan aseita ihmisjoukoista, laskemaan ajoneuvoja, seuraamaan kiinteistön sisäänkäyntien liikennettä tai valvomaan suojavarusteiden käyttöä työmaalla.


8. Vartijoita ei tarvita tulevaisuudessa

Tarua. Teknologian kehitys muuttaa turvallisuusalaa ja vartijan työtä, mutta fyysistä vartijaa ja vartiointia ne eivät korvaa. Tekoälyn hyödyntäminen, automaattiset järjestelmät ja kameravalvonnan lisääntyminen tuovat alalle kehitystä, ketteryyttä ja parempaa ennakointia. Fyysistä vartijaa tarvitaan kuitenkin edelleen uhkaavien tilanteiden selvittämisessä, päätöksenteossa, ongelmanratkaisussa ja tulevaisuuden turvajärjestelmien opettamisessa.


9. Turvallisuusala tarjoaa mahdollisuuksia urakehitykseen

Totta. Lisäkouluttautuminen ja kokemuksen kasvattaminen kannattavat myös tällä alalla. Osaamisen kehittäminen tuo tullessaan mielenkiintoisempia ja vaativampia työtehtäviä, vastuullisempia rooleja ja tottakai parempaa palkkaa. Turvallisuusalan asiantuntijana, tiimipäällikkönä tai esimiehenä toimiminen avaavat ovia myös muille aloille.


10. Vartijan työ on yksitoikkoista seisoskelua

Tarua. Vartijan työ on todella monimuotoista ja jokainen päivä on erilainen. Vaikka vartijan työ saattaa näyttää ulkopuolisen silmiin pelkältä seisoskelulta, havannoi vartija koko ajan ympäristöään uhkaavien tilanteiden ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Vartijan työpäivä pitääkin usein sisällään monia erilaisia työtehtäviä, kohtaamisia ja tilanteita.


Kiinnostaako työ turvallisuusalalla?
Katso avoimet työpaikkamme >

Tutustu AVARN Securityyn työnantajana >