21.03.2019  |  Turvallisuuden tulevaisuus

Tekoäly tuo tulevaisuudessa turvaa – ihmisten käsissä

Avarn-blogi | Tekoäly tuo turvaa ihmisten käsissä | Petteri Korsow

Tämän hetken trendinä tuntuu olevan tekoälyn vaikutusten ennustaminen; mitkä työt robotti vie, mitkä työt taas jäävät ihmisille. Ennustusten sävy on usein joko synkän dystooppinen (kaikki rehellinen työ katoaa, lääkäritkin korvataan koneilla), tai ääriutopistinen (raskaita töitä ei tarvitse enää tehdä, tehokkuus saavuttaa huippunsa). Mitä sitten tapahtuu turvallisuusalalle, erityisesti vartijan työlle?

Äkkiseltään olisi helppo kuvitella, että digitalisaatio, tekoäly ja koneoppiminen hoitavat asiat sellaiseen ruotuun, ettei vartijoille ole enää juurikaan tarvetta. Varsinkin, kun meillä on jo nyt käytettävissä tarpeeksi kameroita, sensoreita ja laskentatehoa, niin.. Niin mitä?

On selvää, että turvallisuusala digitalisoituu ja turvapalveluissa hyödynnetään yhä kehittyneempää teknologiaa. Tekoäly kykenee jo nyt lähes reaaliajassa havainnoimaan bittivirrassa poikkeamia ja luokittelemaan tapahtumia virheettömästi.

Käytännön tasolla turvallisuuden digitalisaatio tarkoittaa vaikka sitä, että kohteesta tullut hälytys menee ensin tekoälyn käsittelyyn. Tekoäly on opetettu tulkitsemaan viikonpäivää, kellonaikaa, kyseessä olevan kohteen historiaa ja lukuisia muita muuttujia. Tähän voidaan lisätä vielä reaaliaikaista, tapahtumahetkeen liittyvää kuvamateriaalia tukemaan päätöksentekoa. Selvissä tapauksissa tekoäly voisi tehdä ilmoituksen asiakkaalle tai lähettää vartijan itsenäisesti paikalle hoitamaan tilannetta. Tämä siis selvissä tapauksissa – ja selvien tapausten määrä voi olla yllättävän pieni.

Tekoäly tarvitsee ihmistä

Hälytyskeskusta ei olla tyhjentämässä ihmisistä vielä pitkiin aikoihin. Teknologia ei pyöri ilman ihmistä, eikä turvallisuusala ilman vartijaa. Tekoälyn tuottama tieto ei usein ole arvokasta, ennen kuin ihminen, esimerkiksi hälytyskeskuspäivystäjä, tekee sen pohjalta päätöksen. Kun päivystäjä tarkastaa tekoälyn ilmoittaman poikkeaman, on hänen tehtävä valinta: lähetetäänkö paikalle vartija vai ei?

Turvallisuuden ammattilaisille riittää töitä jatkossakin, ehkä vain vähän erilaisella työnkuvalla kuin nykyään. Jonkun pitää kouluttaa tekoälyä uusien kohteiden hallintaan, hoitaa poikkeamat, joissa tekoäly ei kykene olemaan sataprosenttisen varma, kommunikoimaan asiakkaille ja olemaan läsnä kriittisissä paikoissa. Ennen kaikkea tilanteet, joissa ihmistä kohtaa fyysinen uhka tai häiriö, on vartijan läsnäolo edellytys turvallisuuden varmistamiseen.

Tärkeimmässä roolissa tässä, kuten kaikissa tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvissä asioissa, on tekoälyn valvottu opettaminen. Tekoälyn pitää tuntea jokainen kohde, mikä vaatii tietyn pituisen oppimisjakson, jonka aikana ihmisen rooli on edelleen ratkaiseva. Oman haasteensa kokonaisuuteen tuo vaatimus, että tekoälyn tekemä päätös ei missään nimessä saa olla ”false negative” (kone ei havaitse virhettä, joka todellisuudessa on olemassa) vaan mieluumminkin ”false positive” (kone havaitsee virheen, jota todellisuudessa ei ole). Tämä taas lisää ihmisen päätöksentekoon siirtyvien tapahtumien määrää. Lisäksi pitää olla käytettävissä mekanismi, jolla voidaan vähentää ja torjua riskiä koneoppimisen myrkyttämisestä.

Miten tekoäly muuttaa turvallisuusalaa?

Haasteista huolimatta tekoäly ja koneoppiminen tulevat vaikuttamaan syvästi turvallisuusalaan ja vartijoiden työnkuvaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Soveltamiskohteiden määrä on teoriassa lähes rajaton, käytännössä tosin lakien rajoittama.

Mitä tekoälyn kehitys loppujen lopuksi tarkoittaa turvallisuusalalle ja vartijoille?
  • Osaamisen ja koulutuksen vaatimukset kasvavat (vanha trendi jo). Tämä on siunaus ammattimaistuvalle alalle.
  • Tietyt yksinkertaisimmat tehtävät korvataan osittain tai kokonaan teknologialla. Tämäkin on siunaus alalle työvoiman riittävyyden ja työn mielekkyyden kannalta.
  • Turvallisuusalan on liittouduttava teknologiatoimijoiden kanssa päästäkseen käsiksi ja vaikuttamaan kärkitason teknologioihin, niiden kehitykseen ja tuotteistamiseen (first in the market).
  • Turvallisuusalan on vastattava teknologiatoimijoiden haasteeseen osoittamalla itselle, asiakkaille ja muille sidosryhmille, että turvallisuutta ei voida hoitaa pelkästään pilvestä automatisoidusti, vaan se vaatii koulutetun vartijan hoitamaan tilannetta.

Ilmaiseksi tämä kaikki ei lankea. Tekemistä on paljon ja samalla vältettävä matkalla vaanivat sudenkuopat, kuten se, että hype vie liiaksi fokuksen pois siitä, mitä todella pitäisi yrittää ratkaista.

 


Tekoälyä ja koneoppimista voidaan jo nyt hyödyntää kattavasti kameravalvonnassa. Lue lisää turvallisuusteknologiasta ja tekoälypalveluistamme!

Tutustu tekoälypalveluihin