06.06.2018  |  Turvallisuuden tulevaisuus

Tutkimus: suomalaisten turvallisuuden tunne ei ole horjunut

Turvallisuusbarometri20182
Taloustutkimuksen toteuttama Turvallisuusbarometri 2018 osoittaa, että suomalaiset kaipaavat silti lisää turvallisuuspalveluja.

AVARN Securityn teettämän Turvallisuusbarometri 2018 -tutkimuksen* mukaan viime vuoteen verrattuna suomalaisten arkiturvallisuuden tunne on pysynyt samana tai jopa hieman parantunut (65 %). 29 %:n turvallisuuden tunne on heikentynyt hieman ja 5 %:n paljon.  

Kaikkiaan 85 prosentin mielestä Suomi on tällä hetkellä joko erittäin tai melko turvallinen maa, 13 prosentin mielestä jokseenkin turvallinen. Turvallisuus sai yli neljän keskiarvon kaikissa vastaajaryhmissä, kun maksimipistemäärä on viisi.

– On mielenkiintoista ja samalla erittäin positiivista, etteivät menneen vuoden dramaattiset tapahtumat meillä ja muualla ole horjuttaneet ihmisten turvallisuuden tunnetta. Suomi koetaan edelleen turvallisena maana, sanoo AVARN Securityn toimitusjohtaja Juha Murtopuro.

AVARN_Security_turvallisuusbarometri_infografiikka2-829818-edited

Kuvaa klikkaamalla näet infograafit pdf-versiona.

Tutkimus osoitti, että huolenaiheista eniten yleisellä tasolla – vaikkakaan eivät arkiturvallisuuden tunteeseen vaikuttaen – ovat nousseet huoli poliisien vähenemisestä, ihmisten välinpitämättömyys yleistä turvallisuutta kohtaan, pakolaisvirrat, ilmastonmuutos, maailmanpoliittinen tilanne ja päihteiden lisääntynyt väärinkäyttö. Eniten suomalaiset ovat huolissaan poliisien määrän vähenemisestä. Se sai keskiarvon 3,53 asteikolla 1–5.

Turvattomuutta koetaan eniten ravintoloissa, kaduilla ja julkisissa tiloissa. Ihmiset kokevat, että turvallisuutta eniten lisäävät poliisi, muut ihmiset kadulla sekä vartijat ja järjestyksenvalvojat. Suurin osa suomalaisista eli 90 % on sitä mieltä, että vartijoita voisi olla enemmän (44 %) tai ainakin sen verran kuin nyt (46 %). Heidän määränsä yhdessä poliisien määrän ja näkyvyyden kanssa koetaan tärkeänä.

AVARN_Security_turvallisuusbarometri_infografiikka4-893630-edited

Kuvaa klikkaamalla näet infograafit pdf-versiona.

Suomalaiset pitävät vartijoiden ja järjestyksenvalvojien työtä hyvin merkityksellisenä yleisen turvallisuuden kannalta. 91 prosentin mielestä tämä on erittäin, melko tai jokseenkin tärkeää. Enemmän heitä kaivataan yleisötapahtumiin, kauppoihin ja ostoskeskuksiin sekä kaduille ja toreille. Ihmiset kokevat, että vartijoiden ja järjestyksenvalvojien tärkeimmät ominaisuudet ovat rauhallisuus, hyvä palveluasenne ja kärsivällisyys, ei niinkään heidän fyysinen olemuksensa tai vaikkapa kielitaito.  

AVARN Securityn Turvallisuusbarometri -tutkimus on jatkoa vuosina 2017 ja 2012 toteutetuille tutkimuksille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisten turvallisuuden tunnetta ja syitä mahdolliseen turvattomuuteen sekä suhtautumista yksityisiin turvapalveluyrityksiin.

Lataa tulostiivistelmä

Lisätietoja:
Juha Murtopuro
juha.murtopuro@avarn.fi
040 414 1007

Jonna Häkkilä
jonna.hakkila@avarn.fi
050 421 1499


* Tutkimuksen tausta ja tarkoitus
Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen AVARN Securityn toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisten turvallisuuden tunnetta, syitä turvattomuuteen. Tämän lisäksi selvitetään suhtautumista yksityisiin turvapalveluyrityksiin.

Tutkimuksen kohderyhmä ja toteutus
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 18–79 -vuotiaat suomalaiset. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 9.5.–14.5.2018 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi hyväksytysti ennen tiedonkeruun päättämistä 1107 henkilöä. Tutkimustulokset on painotettu vastaamaan Suomen aikuisväestöä iän, sukupuolen ja suuralueen mukaan. Tietojen käsittely: Atk-tulostus on tehty Taloustutkimuksen laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina.