30.7.2018  |  Blogi

Viestintä on vahva osa turvallisuutta

AVARN_Security_aulapalvelu_rekry

Toimitilojen turvallisuus joutui testiin heinäkuussa. Ihmisten välinpitämättömyys tiloissa liikkuvaa vierasta henkilöä kohtaan korostui. Positiivista testissä oli sen aiheuttama keskustelu.

Yle avasi viime viikolla tärkeän keskustelun turvallisuuskulttuurista ja toimitilaturvallisuudesta. Toimittaja testasi, kuinka helposti yritysten ja virastojen tiloihin pääsee ilman asianmukaista lupaa. Termi inhimillinen virhe on mainittu useaan otteeseen.  Kävi selväksi, että turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia ja jokaisen organisaatiossa työskentelevän tulisi pysyä valppaana, jotta tilojen ja toiminnan turvallisuus ei vaarannu.
 
Turvallisuusammattilaiset kohtaavat usein epäasiallista käytöstä ohjeita noudattaessaan. Ikävä kyllä, se kuitenkin kuuluu työhön. Alalla ei voi työskennellä, jos ei uskalla puuttua epäkohtiin. Täytyy olla jämäkkä, paksunahkainen sekä pysyä rauhallisena ja asiallisena tiukoissakin paikoissa. Toimistossa ahkeroiva asiantuntija puolestaan ei ole välttämättä tottunut tällaiseen. Harmittomilta ja asiallisilta vaikuttavien henkilöiden toimintaa ei ajatella riskinä. On inhimillistä, että halutaan auttaa ja olla kohteliaita muita ihmisiä kohtaan.
 
Henkilöstön perehdytyksessä, koulutuksessa ja turvallisuusviestinnässä tulisikin korostaa, että valppaus ja kohteliaisuus eivät ole toisensa pois sulkevia asioita. Monella pelkona lienee se, että vieras loukkaantuu tai suuttuu, jos hänen oikeuttaan kulkea tiloissa kyseenalaistetaan. Tuntemattoman kulkijan asiaa ja kulkulupaa voi kuitenkin tiedustella positiiviseen sävyyn. Voinko auttaa jotenkin? Emme olekaan tavanneet aiemmin, oletko uusi talossa?
 
Pelkona voi olla myös se, ettei tiedä, miten toimia, jos vieraalla ei olekaan puhtaat jauhot pussissa. Mitä jos tunkeilija ei suostu poistumaan ja muuttuu aggressiiviseksi? Näihin pelkoihin voidaan vaikuttaa tehokkaalla viestinnällä. Henkilöstöllä täytyy olla tieto, miten pitää toimia ja keneltä voi tarvittaessa pyytää apua tai neuvoja. Tietoisuus toimintatavoista lisää varmuutta ja rohkeutta puuttua epäkohtiin.
 
Perehdytykset ja koulutukset ovat vahva perusta turvallisuuskulttuurin rakentamiselle, mutta ne eivät välttämättä auta tunnistamaan riskejä arjessa. Asiat, jotka eivät keskeisesti liity omaan työtehtävään, tuppaavat myös unohtumaan melko nopeasti työkiireiden keskellä.
 
Sen sijaan selkeä, napakka ja toistuva viestintä auttaa ymmärtämään ja muistamaan arjen keskellä, mistä turvallisuudessa olikaan kysymys. Myös vahva ymmärrys organisaation toiminnasta auttaa. Jos työntekijä ei tiedä, mikä on hänen roolinsa organisaatiossa tai mikä on koko organisaation tavoite ja tarkoitus, ei hän voi myöskään ymmärtää riskejä. Konkreettiset esimerkit ovat tässä kohtaa valttia. Kun ymmärretään, mihin tiettyjen riskien toteutuminen voi johtaa, niihin suhtaudutaan vakavammin.
 
Viesti sinäkin organisaatiosi turvallisemmaksi.

 


AVARN Securityn aulavartiointi on tehokas, turvallinen ja ystävällinen tapa vastaanottaa vieraat isommissa organisaatioissa. Aulavartijamme ovat turvallisuuden ja asiakaspalvelun ammattilaisia.

Tutustu aulapalveluihin