22.09.2023  |  Älykäs turvallisuusteknologia  |  Blogi

PSIM-järjestelmä tehostaa turvavalvontaa ja poikkeamien hallintaa

Yritysten ja julkisten toimijoiden turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ovat entistä suurempi huolenaihe. Turvavalvomojen toimintaa tehostavat radikaalisti PSIM-järjestelmät, jotka ovat jo yleisiä Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa – nyt yleistymässä myös Pohjoismaissa. Myös suomalaiset toimijat hyötyisivät niistä valtavasti, sillä PSIM yhdistää eri lähteistä tulevan tiedon yhdeksi kattavaksi tilannekuvaksi.

PSIM_jarjestelma_valvontajarjestelma_turvajarjestelma_AvarnSecurity

 

– PSIM tulee sanoista Physical Security Information Management, jolle ei löydy vielä vakiintunutta termiä suomeksi, mutta tarkoittaa huonosti käännettynä "fyysisen turvallisuuden tiedonhallintaa", Avarn Securityn turvallisuusteknologian johtaja Mika Peippo kertoo.

– Ehkä PSIM-järjestelmää voitaisiin kutsua integraatioalustaksi tai operatiivisen turvallisuuden johtamisjärjestelmäksi, joka integroi eri turvallisuusjärjestelmät yhteen käyttöliittymään. Tällöin eri järjestelmiä ja niistä tulevaa tietoa hallitaan yhden ohjelmiston kautta, Peippo tiivistää. 

PSIM-järjestelmä kerää dataa eri turvallisuusjärjestelmistä, kuten kameravalvonnasta, kulunvalvonnasta, rikosilmoittimista sekä palo- ja äänievakuointijärjestelmistä riippumatta tuotemerkeistä. PSIM yhdistää eri lähteistä tulevan tiedon yhdeksi kattavaksi ja hallittavaksi tilannekuvaksi.

Järjestelmä antaa selkeät toimintaohjeet eri tilanteissa sovittujen toimintamallien ja prosessien mukaisesti. Näin valvomotyöskentelyn koulutus, perehdytys ja sijaistaminen helpottuvat huomattavasti. Tositilanteessa järjestelmä opastaa turvallisuusoperaattoria toimimaan oikein. 

PSIM-järjestelmään tehtyjen toimintojen raportoitavuus ja reaktioajat kirjautuvat automaattisesti ilman erillisten päiväkirjojen käyttöä. Näin tapahtumista jää tarkka kuvaus myös turvallisuuspäälliköille ja yrityksen johdolle.

– Turvallisuuspoikkeamat saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti riippumatta henkilöstön osaamistasosta.

 

 

PSIM-järjestelmä tehostaa turvavalvomoita merkittävästi

– PSIM-järjestelmiä hyödynnetään Suomessa vielä niukasti, Peippo harmittelee, vaikka järjestelmä tarjoaisi useita etuja turvavalvomoille.

Järjestelmä merkitsee selvää parannusta turvavalvomoihin, sillä niissä joudutaan multitaskaamaan useiden käyttöliittymien, ohjelmistojen ja järjestelmien kanssa. Näissä olosuhteissa on inhimillistä, että henkilön keskittymiskyky heikkenee ja tapahtumien käsittely manuaalisesti vie paljon aikaa, mikä altistaa virheille.  


PSIM saa turvavalvomoiden datasta enemmän irti

PSIM-järjestelmät ovat olennainen osa tulevaisuuden turvavalvomoita. Niiden avulla sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijat voivat luoda reaaliaikaisen ja tarkan tilannekuvan. 

PSIM yhdistää eri lähteistä tulevan tiedon yhdeksi kattavaksi ja hallittavaksi tilannekuvaksi. Samalla se mahdollistaa myös tilanteen vaatimien toimintojen suorittamisen eri järjestelmissä automaattisesti tai operaattorin ohjaamana.

Turvallisuusvalvomon tai operaatioiden siirto onnistuu poikkeustilanteissa, mikä ei nykyisillä turvavalvomon rakenteilla yleensä ole mahdollista.

Teknologian kehittyessä ja datan määrän kasvaessa PSIM-järjestelmät tulevat entistä tärkeämmiksi turvallisuuden hallinnassa ja riskien minimoinnissa.

Turvavalvomoihin tulee paljon dataa, mutta sitä hyödynnetään varsin vähän ja usein reaktiivisesti. 

PSIM-järjestelmissä tieto on selvästi paremmin hyödynnettävissä. Järjestelmät tarjovat monipuolisia ominaisuuksia tukemaan reaaliaikaista tilannekuvaa hallintapaneeleiden ja raporttien avulla. Lisäksi PSIM-järjestelmät hyödyntävät yhä kasvavassa määrin myös tekoälyä, joka entisestään parantaa tilannekuvaa ja kykyä ennustaa.    

 

Turvallisuutesi on meille Avarn Securityssa ensisijainen tavoite. PSIM-järjestelmät ovat avain entistä tehokkaampaan turvallisuuden hallintaan. 

Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme, ja kerromme mielellämme, miten voimme auttaa sinua luomaan entistä turvallisemman ympäristön.

 

Jätä asiantuntijallemme yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.