16.08.2023  |  Älykäs turvallisuusteknologia  |  Blogi

Pilvipalvelut mullistavat turvallisuusalan teknologian

Turvallisuusteknologia on siirtynyt nopeasti palvelimilta pilveen. Pilvipalvelut ovat tuoneet ketteryyden ja skaalautuvuuden sekä vahvan tietoturvan silloin, kun se on tehty oikein. Avarn Securityn Mika Peippo kertoo, miten pilvipalvelut ovat mullistaneet turvallisuuteen liittyviä toimintoja.

Pilvipalvelut-mullistavat-turvallisuusalan-teknologian-avarnsecurity

 

Turvallisuusteknologia on siirtymässä paikallisilta palvelimilta ja konesaleista pilvipalveluihin.

– Enää ei tarvita paikallisia varmennettuja palvelimia tai konesalissa toimivia asiakkaalle dedikoituja palvelimia erillisine tietoliikenneyhteyksineen. Turvajärjestelmät voidaan toteuttaa modernisti ja tietoturvallisesti pilvipalveluina, Avarn Securityn turvallisuusteknologian johtaja Mika Peippo toteaa.

Varmuuskopiointi tapahtuu nykyisin pilvipalveluissa automaattisesti ja palvelinkapasiteettia on joustavasti saatavana. Myös tietoliikenneyhteyksissä voidaan hyödyntää julkista internetyhteyttä turvallisesti. Nämä asiat tekevät ratkaisuista skaalautuvia ja joustavia sekä turvallisia.

 

Melkein kaikki turvallisuusjärjestelmät voivat hyödyntää pilveä

Aikaisemmin turvajärjestelmien vaikkapa valvontakameroiden tallentamaan tietoa säilytettiin paikallisilla tallentimilla. Nyt videovalvontakameroiden hallinta ja tallenteet voidaan siirtää pilviympäristössä toimivaan kameravalvontapalveluun tai ne ovat pilviympäristössä toimivan hallintajärjestelmän käytettävissä. Näin valvonta onnistuu, mistä tahansa internetin välityksellä.

– Järjestelmiä ylläpidetään ja valvotaan nykyisin etäyhteydellä. Myös kulunvalvonnan järjestelmät ovat siirtyneet ja siirtymässä yhä enemmän täysin pilvipohjaisiin järjestelmiin.

Turvajärjestelmät vaativat kuitenkin lähes aina kohteissa sijaitsevat päätelaitteet ja anturit. Yhä useammin ne on liitetty keskitettyihin hallintajärjestelmiin, jotka jatkossa tulevat yhä enemmän nojaamaan pilvipalveluihin.

Nykyiset ja tulevat päätelaitteet ja anturit ovat yhä enemmän täysverisiä IOT-päätelaitteita, jotka voidaan liittää tietoturvallisesti verkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkoon liitettyjen laitteiden määrä kasvaa merkittävästi. Päätelaitteiden ja antureiden teknologia kehittyy samalla kun niiden hinta laskee.

– Turvajärjestelmien käyttäjät voivat hyödyntää järjestelmiä selaimella tai mobiililaitteilla helposti ja turvallisesti paikasta ja ajasta riippumatta pilvipalveluiden avulla. Eri käyttöoikeuksilla voidaan seurata samojen käyttöliittymien ja järjestelmien tilaa, tehdä asetuksia, tarkastella raportteja ja vastaanottaa hälytyksiä. Tämä sujuvoittaa järjestelmien käyttöä ja hallittavuutta sekä parantaa turvallisuutta, Peippo selventää.

 

Lisää toimintavarmuutta, skaalautuvuutta ja älyä

Tällä hetkellä moderneissa turvallisuusjärjestelmissä panostetaan yhä enemmän turvallisuusratkaisuihin, jotka huomioivat alan standardit (EN-standardit, FK-hyväksynnät), avoimet rajapinnat, kyvyn ja soveltuvuuden toteuttaa ratkaisut pilvipalveluna sekä järjestelmien kyvyn tuottaa datasta ymmärrettävää tietoa johtamisen tueksi.

Erinomaisen tärkeää on varmistaa, että järjestelmät sisältävät standardien mukaiset toiminnallisuudet, ja että ne toimivat luotettavasti kaikissa tilanteissa. Pilvipalvelussa järjestelmän toimintavarmuus paranee paikalliseen palvelimeen verrattuna merkittävästi, sillä pilvipalvelun turvallisuuteen ja jatkuvuuteen on panostettu miljardeja.

Modernit turvajärjestelmät osaavat analysoida niin ympäristön tilaa ja olosuhteita kuin myös järjestelmän omaa toimintaansa yhä paremmin ja laajemmin, jolloin erilaiset ongelmat ja uhat voidaan havaita jo ennakolta. Näin tilanteeseen voidaan vaikuttaa jo ennen kuin mitään sattuu.

Turvajärjestelmissä on runsaasti tietoa, jonka määrä kasvaa todella paljon tulevaisuudessa. Tätä tietoa on hyödynnetty vielä varsin suppeasti ja reaktiivisesti. Tällä hetkellä panostetaan erittäin paljon siihen, että turvallisuusjärjestelmien datasta saataisiin yhä enemmän tietoa johtamisen tueksi.

– Pilvipalvelut tarjoavat laskentatehoa käyttöön kustannustehokkaasti. Tämä tuo lisää mahdollisuuksia turvallisuusjärjestelmien datan käsittelyyn ja jalostamiseen raporteiksi ja analyyseiksi, Peippo kertoo.

Tulevaisuudessa turvallisuuden pilvipalvelut hyödyntävät nykyistä enemmän tekoälyä, jonka avulla ne tarkastelevat ja analysoivat turvallisuusdataa. Näin ne tunnistavat poikkeuksellisia käyttäytymismalleja sekä havaitsevat uhkia ja ongelmia.

Pilvipohjaiset turvallisuusratkaisut tarjoavat uudenlaista joustavuutta ja skaalautuvuutta. Kun turvallisuusjärjestelmä on pilvessä, siihen on helppo lisätä uusia kohteita ja laitteita tai käyttäjiä joustavasti ja ilman suuria investointeja.

– Kun aiemmin turvallisuusjärjestelmään lisättiin uusia kohteita, vaadittiin runsaasti paikallisia investointeja joko palvelin- tai vähintään tietoliikennelaitteisiin sekä tietoturvallisiin erillisiin tietoliikenneyhteyksiin. Pilvipalveluissa modernit IOT-aikakauden päätelaitteet voidaan helposti ja tietoturvallisesti yhdistää suoraan internet-yhteyden avulla pilvessä sijaisevaan hallintajärjestelmään. Helppoa, nopeaa, turvallista ja kustannustehokasta, Peippo valottaa.

Pilvipalvelussa ei tarvitse tehdä laiteinvestointeja palvelinympäristöön eikä etukäteen suunnitella, paljonko palvelimen muistia tai prosessorin tehoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Pilvipalvelussa tämä käy joustavasti ja helposti – lähes nappia painamalla.

– Yhä enemmän voidaan tehdä etänä, joka parantaa palvelun nopeutta ja on samalla vastuullistakin, kun liikkumisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää, Peippo kertoo pilvipalveluiden hyödyistä.

 

Painosta ammattitaitoon ja kokemukseen

Ammattitaitoon ja oikeaan kumppaniin kannattaa kiinnittää huomiota, kun valitsee turvallisuusteknologian toimittajan.

Pätevä toimittaja osaa valita asiakkaalle parhaiten soveltuvat turvallisuusratkaisut – ja ennen kaikkea toteuttaa ne oikein. Pilvipalveluiden tuottaminen oikein edellyttää asianmukaista osaamista sekä huolellisesti suunniteltuja ja toteutettuja ratkaisuja.

– Pilvipohjaisen turvallisuusteknologian ylläpitoon ja hallintaan tarvitaan erityisesti hyvää turvallisuuskumppania, jolla on tähän soveltuvaa osaamista ja kykyä, Peippo huomauttaa.

Pilviratkaisuihin pohjautuvat turvajärjestelmät edellyttävät uutta osaamista. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon ratkaisun ja palvelun tietoturvallisuus. Hyvää lisätietoa pilvipalveluista huoltovarmuuden näkökulmasta löytyy vuonna 2023 julkaistusta Huoltovarmuutta pilvipalveluilla -oppaasta.

 

Ota yhteyttä! Keskustellaan tarkemmin turvallisuusteknologian tarpeistasi. Lupaamme tarjota sinulle ammattitaitoisen ratkaisun, joka vastaa tarpeitasi.

 

Jätä asiantuntijallemme yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.