17.12.2020  |  Älykäs turvallisuusteknologia  |  Blogi

Kilpailuetua turvallisuusteknologiasta

Blogi-kuvitus-teknologiapuut-ei-teksti-1200x628Turvallisuus merkitsee ennen kaikkea perustaa, jonka päälle on mahdollista rakentaa toimivaa yhteiskuntaa, kilpailukykyistä liike-elämää ja tulevaisuuden menestystä. Kun turvallisuuteen kohdistuu uhkia tai kun liiketoiminta kohtaa häiriöitä, koko toiminnan perusta järkkyy. Viimeistään näissä tilanteissa kaikki ymmärtävät turvallisuuden merkityksen.

Viime aikoina olemme saaneet nähdä näihin liittyen valitettavia konkreettisia esimerkkejä vaikkapa pandemian ja tietomurtojen muodossa. Turvallisuus voi kilpailukyvyn perustan lisäksi olla myös kilpailuedun mahdollistaja, varsinkin epävakauden kasvaessa lähiympäristössämme. Vakaa demokraattinen yhteiskunta luo edellytykset taloudelliselle toimeliaisuudelle, hyvä riskienhallinta ja turvallisuustyö takaavat yritysten toiminnan jatkuvuuden ja toimitusvarmuuden eri tilanteissa.

Avarn Security voi merkittävänä turvallisuusalan toimijana olla osaltaan rakentamassa entistä vakaampaa yhteiskuntaa ja olla auttamassa asiakkaitamme varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä. Haluamme olla asiakkaittemme turvallisuuskumppani, joka tarjoaa alan parasta näkemystä ja parhaita ratkaisuja heidän liiketoimintansa tarpeisiin.

Tulevaisuudessa haluaisin nähdä turvallisuusalan integroituvan entistä lähemmäksi asiakkaiden liiketoimintaa ja tuottavan näkemystä sekä tarjoavan kyvykkyyksiä liiketoiminnan prosessien kehittämiseen. Turvallisuusteknologiat mahdollistavat jo tänä päivänä mm. prosessiautomaation valvontaa, asiakas- ja ajoneuvovirtojen hallintaa sekä moneen tilanteeseen sopivaa videoanalytiikkaa. Turvallisuusjärjestelmissä on paljon antureita, jotka mittaavat kiinteistöissä ja rakennetussa ympäristössä mm. liikkumista ja olosuhteita. Sensoriteknologian kehitys kiihtyy ja tämän kautta on syntynyt ja syntyy valtava määrä dataa turvallisuuden eri järjestelmiin. Perinteisesti tätä dataa ei ole ainakaan merkittävässä määrin käytetty liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Tämän osalta haluaisin nähdä tulevaisuudessa uusia avauksia.

Myös työelämä on murroksessa ja etsimme uusia työn tekemisen malleja mm. etätyön ja perinteisen toimistotyön välillä. Tämä tulee varmasti vaikuttamaan tulevaisuuden työympäristöihin ja uskon ns. monitoimitilojen yleistyvän. Mitä tämä tarkoittaa turvallisuusratkaisujen ja järjestelmien osalta? Uskon että turvallisuusteknologioita hyödyntämällä voimme tuoda uusia sovellutuksia ja ratkaisuja uuteen normaaliin. Tämä edellyttää meiltä uutta ajattelua ja hyvää sekä luottamuksellista dialogia asiakkaittemme kanssa.

Elämme todella mielenkiintoisia aikoja – aikoja, jotka ovat täynnä uusia mahdollisuuksia.

 

Lue lisää turvallisuusteknologiasta