05.10.2020  |  Älykäs turvallisuusteknologia

Kameravalvonta avuksi infektioilta suojautumiseen

www.avarnsecurity.fihubfsAvarn_Security_lampotilan_mittaus_kolme_henkiloa_1200x628Toimitilaturvallisuus on saanut koronapandemian myötä uudenlaisen merkityksen, kun infektoituneiden tulisi eristäytyä ja tiloissa asioivien henkilöiden määrää sekä välimatkaa rajoitetaan. Turvallisuusteknologia voi auttaa tunnistamaan infektioita ja suojatumaan niiltä.

Tehokas tapa tunnistaa infektiovaara

Lämpökameralla toteutettu henkilön lämpömittausjärjestelmä on tarkka ja turvallinen ratkaisu kehon lämpötilan mittaamiseen ihmisjoukoissa. Lämpökameran avulla voidaan mitata tarkasti ja reaaliaikaisesti kehon lämpötila useista liikkuvista henkilöistä kerrallaan. Mittaaminen tapahtuu turvallisesti 2–3 metrin etäisyydellä kamerasta ilman minkäänlaista kontaktia. Kamera poimii kuvasta kasvot ja lämpötilan mittaus tapahtuu aina optimipisteestä otsalta silmien välistä.

Turvallinen, sujuva ja hienovarainen tapa mitata kehon lämpötila

Lämpökameran hyödyntäminen kehon lämpötilan mittaamisessa on tehokasta, sillä se ei vaadi henkilöresurssien sitomista. Näin henkilöstöä ei tarvitse myöskään asettaa alttiiksi infektioille mittaamisvaiheessa. Mittaus tapahtuu automaattisesti ja hälytys mitatusta ylilämpötilasta voidaan hoitaa hienovaraisesti ja vastaanottaa joko paikallisesti suoraan kamerasta ääni- tai valomerkillä tai verkon yli minne tahansa.

Lämpökameran mittaustulosten luotettavuus

Mittausolosuhteet vaikuttavat tuloksen luotettavuuteen. Luotettavin mittaustulos saavutetaan, kun mitataan yksi paikoillaan oleva henkilö kerrallaan ilman maskia, silmälaseja tai päähinettä. Maski, otsalla oleva päähine tai silmälasit voivat häiritä mittausta samoin kuin lämpöä heijastava tausta. Myös kylmästä ulkoilmasta sisälle tultaessa tulos voi olla virheellinen. Lämpökameralla mitattuun lämpötilaan tuleekin suhtautua suuntaa antavana arvona, jota voi hyödyntää mahdollisista jatkotoimenpiteistä päätettäessä.

Henkilömäärän ja suojaimien käyttöä voidaan valvoa

Tiloissa asioivien henkilöiden määrä on tiedettävä, jos tilassa on rajoituksia palo- ja pelastusturvallisuuden tai tartuntatauteihin liittyvien rajoitusten vuoksi. Henkilölaskentaa on helppo tehdä kamerateknologian avulla. Valvontakameralla toteutetun henkilölaskennan avulla tiedetään, kuinka monta henkilöä tilassa on. Sallitun määrän ylittyessä voidaan asettaa hälytys ilmoittamaan vaikkapa valvomoon tai rajoittaa kulku kokonaan sulkemalla ovet tai kulkuportit.

Kameravalvonnan avulla on mahdollista seurata myös suojavarusteiden käyttöä. Jos tiloissa on tarpeen käyttää esimerkiksi suojamaskia tai muita työturvallisuusvarusteita, voi tunnistava kameravalvonta hälyttää, mikäli joku asioi tiloissa ilman tarvittavia varusteita.

Miten tietosuoja tulee huomioida?

Vaikka käyttö ei aina edellytä tietojen tallentamista, on kyseessä silti henkilötietojen käsittely. Tästä johtuen tulee järjestelmän käyttäjän huolehtia tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttymisestä ennen järjestelmän käyttöönottoa.

 

Lue lisää turvallisuusteknologiasta

Tarkennnus 8.10..2020: Lisätty ja tarkennettu tietosuojaan liittyvät asiat sekä tietoa mittaustulosten luotettavuudesta ja olosuhteiden vaikutuksesta mittaustuloksiin.
Tarkennus 12.10.2020: Tarkennettu ja lisätty miten tietosuoja tulee huomioida.