07.6.2021  |  Blogi

Millainen on luotettava hälytyskeskus?

avarn_laatu_halytyskeskuksessa_vaaka-1

Turvallisuusalalla laatu ja toiminnan luotettavuus ovat ydin asemassa. Jotta voidaan taata turvaa asiakkaille, on laatustandardit oltava kunnossa myös omassa organisaatiossa. Avarn Securityn hälytyskeskuksessa pidetään huolta siitä, että toiminta on standardien mukaista, luotettavaa ja laadukasta.

Hälytyskeskuksemme hoitaa asiakkaidemme kiinteistöjen, toimitilojen, laitteiden ja järjestelmien valvontaa valtakunnallisesti. Pysyäksemme turvallisuusalan kehityksessä ja muutoksissa mukana, viemme toimintaamme eteenpäin monella sektorilla sekä etsimme jatkuvasti uusia toimintatapoja palvelumme laadun kehittämiseen.

Automatisointi parantaa, tehostaa ja nopeuttaa palvelua

Hälytystapahtumat käsitellään hälytyskeskuspäivystäjiemme toimesta tai automaattisina toimenpiteinä. Automatisoinnin aste on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana ja meillä on jatkuvasti kehityshankkeita asiaan liittyen. 

Automatisoinnin tarkoituksena on tehostaa, nopeuttaa ja parantaa asiakkaidemme palvelua. Keskittämällä manuaalisen tekemisen sellaisiin asioihin, joissa sitä todella tarvitaan ja jättämällä muut toimenpiteet järjestelmien hoidettavaksi, voimme parantaa kokonaisvaltaisesti palveluamme.

Koulutuksen ja yhteistyön merkitys korostuu laadussa

Hälytyskeskuksessamme työskentelee erittäin pätevä, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstömme on hyvän ja laadukkaan palvelumme kulmakivi. Henkilöstön kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen ovat meillä avainasemassa laadun hallinnassa. Haluamme, että hälytyskeskuksemme henkilöstö on koulutettu ymmärtämään myös pintaa syvemmälle käytettäviä järjestelmiä sekä palveluita. 

Teemme paljon yhteistyötä ja kehitämme asioita yhdessä Avarn Securityn Ruotsin ja Norjan hälytyskeskusten kanssa. Tiedon, innovaatioiden ja osaamisen jakaminen eri maiden hälytyskeskuksiemme välillä auttaa viemään toimintaamme eteenpäin. 

Kehitämme myös valvontaratkaisujamme syvässä yhteistyössä turvallisuusteknologiamme kanssa. Pystymme ehdottamaan ja tarjoamaan sopivia ratkaisuja kaikkein haastavimpiinkin ympäristöihin. Turvateknologiaa on paljon tarjolla ja sen hyödyntäminen asiakkaalle sopiviksi ja toimiviksi sekä aidosti lisäarvoa tuottaviksi palveluiksi on meille ensisijaisen tärkeää. Teknologia itsessään ei siis riitä, vaan sitä pitää osata myös hyödyntää oikealla tavalla.

Partioiden reaaliaikainen raportointi keskiössä

Hälytysvalvonta vastaanottaa keskuksessamme hälytykset sekä aloittaa tarvittavat toimenpiteet joko manuaalisesti tai automaattisesti. Joissain tapauksissa hälytyskeskus siirtää hälytyksen liikkuvan vartioinnin partiolle. Laadun säilyttäminen kyseisissä tilanteissa vaatii ensiluokkaista tiedonsiirtoa ja raportointia hälytyskeskuksen ja partion välillä.

Raportointi ja tiedonsiirtäminen hälytyskeskuksen ja suorittavan partion välillä on täysin reaaliaikaisesta. Raportointi ja tiedonsiirto tapahtuu keskuksen ja partion välillä sähköisesti, aina kun se tilanne huomioon ottaen on perusteltua. Kyseisillä toimilla varmistamme nopean, tehokkaan ja laadukkaan palvelun asiakkaillemme.

Päämääränä asiakkaan toiminnan turvaaminen

Hälytyskeskuksemme valvonta kohdistuu laajalti kaikkeen laitteistoon tai verkkolaitteisiin, joista tietoliikennettä voidaan ohjata keskukselle ja nostaa tarvittavat reagointia vaativat signaalit tai eri järjestelmien signaalien yhdistelmät. Perinteisiä laitteistoja ovat henkilöturva- ja yksintyöskentelypainikkeet, rikos- ja kiinteistöautomaatio- ja paloilmoittimet, mutta nykyään enenevissä määrin myös muut verkkoon liitetyt laitteet ja ilmaisimet.

Yksin työskentelevien turvallisuuden valvontaan meillä löytyy erittäin pitkälle jalostettuja palveluita, joissa voidaan paikantaa tarkkoja sijainteja, kuten esimerkiksi osoitteita ja rakennuksen sisällä olevia tiloja sekä GPS paikannusta. Yksintyöskentelytehtävien kestoja voidaan valvoa. Tässä tapauksessa järjestelmälle lähetetään kuittaus ja mikäli kuittausta ei ole saatu tehtävän lopettamisesta tiettyyn aikaan mennessä, ryhdytään sovittuihin toimenpiteisiin.

Etäpalveluina teemme myös video- ja hälytyskuvavalvontaa. Kameravalvontaa tehdään laajalti sekä reaktiivisena että tarkkailutehtävinä. Teknologian kehittyminen on tässäkin suhteessa merkittävää. Reaktiivisessa valvonnassa kameroiden ja järjestelmien analytiikkaominaisuuksia hyödynnetäänkin yhä enemmän. Näin vapautamme aikaa manuaalisesta työstä, parannamme laatua ja tehostamme toimintaa.