25.06.2020  |  Blogi  |  Vinkit ja oppaat

Näin pidennät turvalaitteiden ja turvallisuusjärjestelmien käyttöikää

Avarn_Security_turvallisuusteknologian_elinkaaripalvelut_1200x627Usein vähemmälle huomiolle jäävä, mutta erittäin tärkeä osa turvallisuuden varmistamista on turvatekniikan ja turvajärjestelmien huolto ja kunnossapito.

Turvalaitteita ja -järjestelmiä on huollettava säännöllisesti ja ennakoivasti, jotta yllättäviä vikatilanteita ei edes pääsisi syntymään. Laadukkaaseen kunnossapitoon kuuluu muutakin kuin hyvä valmius reagoida vikatilanteissa.

Turvalaitteiden ja -järjestelmien asennus ja käyttöönotto

Toimivuus alkaa asennuksesta ja käyttöönotosta. Puutteellisesti asennettu järjestelmä ei toimi niin kuin sen pitäisi ja silloin sitä ei yleensä myöskään käytetä siten, että se turvajärjestelmän tai laitteen ominaisuuksista otettaisi täysi hyöty irti. Oikeanlaisilla asetuksilla ja käyttäjien opastamisella varmistetaan, että turvalaitteet ja järjestelmät toimivat oikein ja niitä osataan käyttää. Näin turvatekniikka valjastetaan siihen tarkoituksen, jota varten se on hankittu – eli suojaamaan ja turvaamaan ihmisiä, tiloja ja toimintoja.

Oikein mitoitettu palvelumalli turvallisuusjärjestelmien kunnossapitoon

Turvajärjestelmien suunnittelussa lähdetään aina liikkeelle käyttökohteesta ja suojauksen tarpeesta. Ihan yhtälailla huolto- ja kunnossapitopalvelu on suunniteltava kullekin järjestelmälle sopivaksi. Tarjolla on valmiita huoltomalleja tai huoltosopimus voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti. Tärkeintä on, että palvelumalli huomioi lakien ja asetusten vaatimukset ja että se on käytössä oleviin järjestelmiin ja laitteisiin nähden oikein mitoitettu, luotettava ja kustannustehokas. Suunnitteluvaiheessa on hyvä varmistaa, millaista raportointia kunnossapito-ohjelmaan kuuluu ja että raportit palvelevat käyttäjien tarpeita.

Turvallisuus on ennakointia – myös huollossa ja kunnossapidossa

Turvatekniikan ja turvallisuusjärjestelmien huolto- ja kunnossapitopalvelun tarkoitus on varmistaa, että turvalaitteet ja niitä ohjaavat järjestelmät toimivat jatkuvasti, eikä suojaukseen pääse syntymään aukkoja. Pidä turvatekniikka ennakoiden kunnossa sekä turvajärjestelmien päivitykset ajan tasalla. Näin varmistat, että työntekijäsi, tilasi ja toimintasi pysyy jatkuvasti suojattuna. Vanhentuneissa järjestelmissä voi olla tietoturva-aukkoja, jotka voivat pahimmassa tapauksessa vaarantaa koko organisaation tai liiketoiminnan turvallisuuden, Turvajärjestelmän vikatilanne muodostaa aina riskin ja aiheuttaa lisäkustannuksia paitsi korjaustyön muodossa myös paikkaavien järjestelyjen, kuten esimerkiksi lisävartioinnin tarpeena. Turvalaitteiden ja -järjestelmien ennakoiva huolto- ja kunnossapitopalvelu on kustannustehokas tapa lisätä turvallisuutta ja pienentää riskejä.

Jatkuvuutta turvalaitteiden ja turvallisuusjärjestelmien elinkaaripalveluilla

Monien jo vanhentuneiden tai vajavaiseksi jääneiden turvatekniikan järjestelmien elinkaarta pystytään jatkamaan ilman investointia kokonaan uuteen järjestelmään. Laitteita ja järjestelmiä voidaan päivittää tai niiden asetuksia voidaan muuttaa vastaamaan muuttuneita tarpeita.

Tutustu elinkaaripalveluihin