05.05.2020  |  Älykäs turvallisuusteknologia  |  Blogi  |  Turvallisuuden tulevaisuus

Tekoäly vai ihmisäly – tulevaisuuden valvomossa tarvitaan molempia

Security 2020”15 näyttöä – mikään ei jää huomaamatta”, ylpeilee turvallisuusjohtaja erään eurooppalaisen teollisuusyrityksen valvomossa. Katson uutuuttaan hohtavan valvomon seinää, jossa lukuisat teräväpiirtonäytöt tarjoavat kuvaa eri valvontakohteista. Turvallisuusjohtaja jatkaa hehkutustaan valvomon tekniikasta, mutta mielessäni pyörii kysymys, miten valvomossa istuva turvallisuustyöntekijä kykenee hoitamaan kaikki tehtävät samaan aikaan?

Turvallisuustyöhön kuuluu nykypäivänä runsaasti myös näyttöpäätetyöskentelyä ja sähköposteja. Lukuisien näyttöjen kuvan tarkka analysointi samaan aikaan on mahdotonta.

Minulla oli taannoin mahdollisuus käydä tutustumassa valvomoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Kaikkialla tuntui toistuvan sama piirre: mitä enemmän näyttöjä sitä parempi valvomo. Valtaosassa kiertämistäni paikoista työ oli rakennettu perinteiseen tapaan siten, että vuorollaan valvomossa on yksi tai kaksi ihmistä, ketkä sekä tarkkailevat kamerakuvia että tekevät tietokonetyötä. Tärkeä osa työtä on tehdä fiksuja päätelmiä näyttöjen antaman kuvan perusteella. Silti samanaikaisesti valvomohenkilön piti vastailla lukemattomiin sähköposteihin ja keskittyä kirjoittamiseen. Miten ihminen voi keskittyä samalla molempiin? Valitettava vastaus on: ei mitenkään.

Tietyissä paikoissa näkyvä tekniikka lisää uskottavuutta. Pelkkä tekniikka on kuitenkin tarpeetonta, jos sitä ei päästä hyödyntämään täysipainoisesti. Valvomo toimisi varmasti paremmin – eli turvallisuustaso olisi korkeampi – jos näyttöjä olisi vaikka yksi tai kaksi, ja tekoälyn annettaisiin hoitaa laajamittainen valvonta. Työntekijä voisi keskittyä rauhallisin mielin tietokonetyöskentelyyn ja ryhtyä toimenpiteisiin, kun tekoäly huomauttaa mahdollisesta riskitekijästä. Valvomohenkilön työ tulee näin paremmin hoidettua sekä tietokonetyön että vartioinnin osalta. Tilaa jää ideoinnille, toiminnan kehittämiselle ja muulle lisäarvoa tuottavalle ennakoivalle turvallisuustyölle.

Älykäs turvallisuusteknologia ja algoritmit vapauttavat aivokapasiteettia parempaan käyttöön

Turvallisuusala kehittyy kovalla vauhdilla ja näkökulma tulee laajentaa ulos perinteisimmästä vartiointityöstä. Turvallisuusalaa, kuten muutakin yhteiskuntaa, on mullistanut – ja mullistaa yhä – tekoälyn ja esineiden internetin esiinmarssi. Tulevaisuuden valvomossa laatua ei määritä ruutujen määrä, vaan älykäs tiedonkäsittely ja ennustava analytiikka. Algoritmit opetetaan havainnoimaan erilaisia tekijöitä ja tekoäly kertoo puuttumista vaativista tekijöistä turvallisuustyöntekijälle. Valvonta on näin tehokkaampaa ja turhilta partiokäynneiltä vältytään.

Ihmistä tarvitaan yhä turvallisuustyössä, mutta tekoälyn myötä voidaan päättää, missä vaiheessa ihminen otetaan prosessiin mukaan. Tekeekö ihminen päätöksen esimerkiksi vartijan lähettämisestä kohteeseen vai lähteekö hälytys suoraan tekoälyn toimesta? Vapautuvaa aikaa voidaan käyttää laajempaa hyötyä tuottavasti, kuten laatua ja prosesseja tarkkailemalla.

Turvallisuusteknologia kehittyy parhaillaan suurin harppauksin eteenpäin. Tämä uudistaa turvallisuustoimialan toimintatapoja ja tarjoaa asiakkaille uusia, entistä tehokkaampia turvallisuuspalveluja.

Lue lisää turvallisuusteknologiasta