03.06.2022  |  Blogi

Turvatekniikan asentajan matkassa

avarn-security-turvatekniikan-asentajan-matkassa
Turvajärjestelmät auttavat suojaamaan liiketoimintaa, tiloja, ihmisiä ja omaisuutta aina pienistä myymälöistä, suuriin toimitiloihin ja valtaviin teollisuusalueisiin. Ilman asianmukaista, ammattitaitoista ja säännöllistä huoltoa yksikään laite ei kuitenkaan voi suoriutua tärkeistä tehtävistään. Miten laitteita huolletaan ja korjataan?

 

Avarn Securityn turvatekniikan asentaja Mikko Pöyhönen sai päivän ajaksi seurakseen Mika Peipon, joka halusi käytännön tasolla päästä seuraamaan erilaisia huoltotehtäviä. Turvallisuusteknologian liiketoimintajohtaja pääsi mukaan kolmeen eri kohteeseen Mikon matkassa.  

Tehtävät eri kohteissa vaihtelevat sen mukaan, mikä laite on kyseessä ja millainen vika siinä on. Yleensä Pöyhöstä vastassa on joko rikosilmoitin-, kulunvalvonta- tai kameravalvontajärjestelmä. Joskus riittää, että laite käynnistetään uudelleen ja tehtävä on tunnin sisällä hoidettu, kun taas isompi ongelma voi viedä useamman päivän, mikäli korjaaminen vaatii esimerkiksi uuden osan tilaamista.   

– Päivän kulku oli mielenkiintoinen ja opettava. Kävimme ensin vikakeikalla, seuraavassa kohteessa teimme asiakkaan tilaamia muutoksia järjestelmän ohjaustietoihin, ja lopuksi toteutimme vielä yhden vuosihuollon. Oli hienoa nähdä miten ammattimaisesti ja vastuuntuntoisesti työt tehtiin, Peippo kertoo kokemuksestaan. 

Erityisesti Peippoa ilahdutti huomata, miten aina niin tärkeä kommunikaatio hoidettiin. 

–  Ennen keikkaa asiakkaaseen otettiin yhteyttä ja lopuksi kerrottiin mitä keikalla oli tehty. Keikat myös raportoitiin hienolla mobiilikäyttöliittymällä.

avarn-security-asentaja

Kommunikointi on yrityksen käyntikortti ja tärkeä taito myös turvatekniikan asentajan työssä 

Turvatekniikan asentajalla on yleensä tietotekniikan tai sähköasentajan koulutus pohjalla, mutta myös muita taustoja löytyy. Kokemus erilaisten sähkölaitteiden huollosta tai osaaminen tietoliikenteestä antavat hyvät valmiudet turvatekniikan asentajan työtä ajatellen. Teknisten taitojen lisäksi Mikko korostaa muidenkin ominaisuuksien merkitystä: 

– Tässä työssä vaaditaan huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja. Kaikki viat eivät selviä heti, joten myös paineensietokykyä on hyvä olla, Pöyhönen avaa turvatekniikan asentajan työtä. 

Vaikka työt tehdäänkin pääsääntöisesti yksin Pöyhönen muistuttaa, että hyviä kommunikointitaitoja ei pidä unohtaa.  

– Asiakkaalle on viestittävä selkeästi työn eteneminen ja toisinaan voi tulla tilanteita, jotka vaativat yhteydenpidon myös esimerkiksi asiakasyrityksen oman IT-tuen tai muun vastaavan tahon suuntaan. Kommunikointi on yrityksen käyntikortti, joten on ehdottoman tärkeää, että siitä jää asiakkaalle positiivinen kuva.

avarn-security-turvatekniikan-asentaja

Liikkuva työ ja monipuoliset kohteet lisäävät työn mielekkyyttä  

Pöyhönen on aiemmin työskennellyt yliopistolla IT-tuessa, ja arvostaa sitä, että nykyisessä roolissaan hän pääsee liikkumaan paikasta toiseen työpäivän aikana. 

– Vaihtuvat työkohteet ovat parasta tässä työssä. Pidän siitä, että pääsen liikkumaan eri kohteisiin päivän aikana. Tehtävät ovat monipuolisia, kun vastassa on eri alojen yrityksiä, erilaisilla turvalaitteilla ja -järjestelmillä, Pöyhönen kommentoi.  

Seurattuaan päivän turvatekniikan asentajan työskentelyä, summaa Peippo oman näkemyksensä tehtävistä vielä loppuun: 

– Turvatekniikan asentajan työssä tärkeintä on kiinnostus tekniikkaan ja halu oppia lisää järjestelmien kehittyessä jatkuvasti. Nyt ja erityisesti tulevaisuudessa IT-osaaminen ja sen merkitys korostuu. Teknisten taitojen lisäksi tärkeää on asiakaspalvelutaidot sekä yleinen reippaus ja työtä pelkäämätön asenne. 

Kiinnostaako sinua työskentely turvallisuusteknologian parissa? Tutustu avoimiin työpaikkoihimme!