12.06.2015  |  Blogi

Valvontatiedon trendien analysointi

Analysoimalla eri lähteistä kootun valvontatiedon trendejä pystymme havaitsemaan piileviä ongelmia, joista ei tavallisesti synny hälytystä. Tunnistamalla piilevät ongelmat muun muassa tehostetaan toimintamalleja tai ennaltaehkäistään vahinkoja, ja näin saadaan aikaan kustannussäästöjä.

Esimerkiksi kiinteistönvalvontaa voidaan parantaa tiedon analysoinnilla. Analysoidusta tiedosta havaitaan poikkeamia esimerkiksi tietyn tilan energiankulutuksessa verrattuna rakennuksen muihin osiin. Mikäli samalla toimeksiantajalla on useampia kohteita, voidaan niitä verrata keskenään ja löytää näin kehityskohteita liiketoiminnan tehostamiseksi.

Samalla tavalla analysoidaan tietoa myös vaikkapa palvelutapahtumista kauppakeskuksissa. Analysoimalla kohteessa esitettyjen kysymysten määriä saadaan selville minkälaista neuvoa tai apua kohteessa tarvitaan eniten. Näin asiakaspalvelu tehostuu sekä asiakkaan että palveluntuottajan näkökulmasta. Esimerkiksi kohteiden opasteita kehitetään sen mukaan millaisia kysymyksiä kohteessa on eniten esiintynyt. Tämä parantaa pitkällä aikavälillä palvelun laatua.