29.6.2020  |  Älykäs turvallisuusteknologia  |  Blogi

Voiko turvallisuuskumppani auttaa laadunvalvonnassa?

Tehdashalli_logoTiivis integroituminen organisaatioon, nykyteknologian tuomat mahdollisuudet sekä laaja osaaminen tekevät turvallisuuskumppanista myös hyvän kumppanin laadun- ja prosessinvalvontaan. Molemminpuolinen luottamus on jo rakennettu, sillä turvallisuuskumppanilla on pääsy organisaatiossa moneen paikkaan – sekä fyysisiin tiloihin että sähköisessä muodossa olevaan tietoon.

Turvallisuustyö on mullistunut tekoälyn ja esineiden internetin myötä. Ulkoisen turvallisuuden valvonta on paljon laajempi käsite kuin henkilöpartiointi toimitiloissa ja tapahtumissa. Teknologia on avannut uusia mahdollisuuksia turvallisuustoimintojen ympärille. Turvallisuusteknologian laajempien mahdollisuuksien, erityisesti laadun- ja prosessinvalvontapotentiaalin, hyödyntäminen on järkevää resurssien käyttöä.

Toimintojen keskittäminen on edullista. Erityisesti tämä pätee turvallisuuspuolella, sillä tietoa ja pääsyoikeuksia ei tarvitse jakaa monen tahon kesken. Koordinoiminen helpottuu ja kumppanuudesta on helpompi rakentaa syvempi, enemmän lisäarvoa tuottava. Pitkäaikainen kumppanuus luo myös vakautta.

Tehokkuus, laatu ja turvallisuus tukevat toisiaan

Yhteiskunnassa tehokkuusvaatimukset tuntuvat koko ajan vain kasvavan. Globaalin kilpailun sekä ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen rajallisuuden sanelema raaka-aineiden käytön ja toimintojen tehostaminen on kasvattanut laadunvalvonnan merkitystä. Teollisuudessa tuotannon laatua on valvottu pitkään kameroiden avulla. Teknologian kehittyminen luo tarvetta päivittää järjestelmiä ja myös hyödyntää sen mukanaan tuomat mahdollisuudet.

Turvallisuuskumppanin täytyy ymmärtää laiteinfra läpikotaisin, kyetä integroimaan eri järjestelmiä, osata tehdä järjestelmistä tietoturvan kannalta varmoja sekä lisäksi hyödyntää valvontalaitteiden antamaa dataa monipuolisesti. Nämä elementit ovat myös tärkeitä työ- ja tuotantoprosessien kehittämisessä. Turvallisuusyrityksiltä vaadittava osaaminen soveltuu myös tuotanto-osaamiseen, joten kumppanuutta voidaan syventää melko matalalla kynnyksellä.

Datan hyödyntäminen vaatii osaamista ja tuo lisäarvoa

Turvallisuusalan yritykset ovat enenevissä määrin myös datanhallintayrityksiä. Teknologialla oikea prosessi on mahdollista mallintaa ja algoritmit opettaa sen mukaisesti. Laitteiden keräämä data on laajaa ja sitä voi hyödyntää hyvin laadunvalvonnassa. Dataa käsittelevät algoritmit voi opettaa kiinnittämään huomio haluttuihin seikkoihin. Esimerkiksi tavaranlastaustilanteessa voidaan valvoa, että kaikki turvallisuuteen vaikuttavat seikat täyttyvät. Ongelmakohtiin voidaan helpommin puuttua ja prosessia kehittää. Hävikki pienenee ja turvallisuus paranee valvonnan myötä.

Turvallisuusteknologiaa hyödyntämällä voidaan seuloa melko tehokkaasti mahdolliset riskit pois. Tämä parantaa myös työturvallisuutta ja oikeusturvaa mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Työturvallisuutta voidaan parantaa myös esimerkiksi hyödyntämällä valvontalaitteistoa varmistamaan, että työntekijöiden varustus vastaa turvallisuuskriteerejä.

Turvallisuusyritysten toimenkuva siirtyy tavallisesta vartioinnista yhä enemmän vielä korkeamman lisäarvon palveluihin. Kokonaisjärjestelmien äly lisääntyy ja dataa tulee monesta lähteestä. Järjestelmiä voidaan integroida toistensa kanssa ja toistensa yli, mikä vaatii erityistä tietotaitoa. Datan hallinnasta ja ennen kaikkea hyödyntämisestä on tullut tärkeä resurssi, joka kannattaa hyödyntää oikein. Suljetut ja suppeat valvontajärjestelmät ovat enää harvalle organisaatiolle paras valinta.

Voiko siis turvallisuusteknologia auttaa laadunvalvonnassa? Voiko turvallisuuskumppani valvoa myös prosesseja? Kyllä voi. Turvajärjestelmien suunnittelussa on hyvä huomioida teknologian käyttömahdollisuudet mahdollisimman laajasti. Se jos mikä lisää sekä tehokkuutta että turvallisuutta.

Lue lisää turvallisuusteknologiasta

 

Blogin kirjoittaja on Avarn Securityllä aiemmin turvallisuusteknologian johtajana työskennellyt Ilpo Mäkelä, joka on sittemmin siirtynyt muihin haasteisiin. Lisätietoja turvallisuusteknologiasta voit kysyä turvallisuusteknologian liiketoimintajohtaja Mika Peipolta mika.peippo@avarnsecurity.fi