20.07.2017  |  Älykäs turvallisuusteknologia  |  Blogi  |  Turvallisuuden tulevaisuus

Tieto auttaa ennakoimaan

AVARN_Security_turvatekniikka_kamera2.jpg

Turvallisuus on tietointensiivinen ala. Tehtävien ja tapahtumien raportointi, datan kerääminen, hallinta ja kommunikointi asiakkaalle ovat merkittävässä roolissa turvapalveluissa.

– Mitä isompi organisaatio, sitä suurempi tarve laadukkaalle ja reaaliaikaiselle turvallisuustiedolle, kertoo teknologia- ja tietohallintojohtaja Pauli Hirvonen.

Avarn Securityn operatiivisista järjestelmistä ja tietoturvasta vastaavan Hirvosen tehtävänä on turvata toimintojen pyöriminen 24/7, Suomessa ja Ruotsissa. Yksi suurimmista kehitysprojekteista on uuden GuardTools -järjestelmän käyttöönotto. Kesään 2017 mennessä koko vartiointiliiketoiminta on valjastettu yhteiseen kenttäohjausjärjestelmään.

GuardTools -järjestelmä mahdollistaa yhä tarkemman ja ajankohtaisemman turvallisuusdatan raportoinnin. Asiakas näkee reaaliajassa organisaationsa eri kohteiden turvallisuustilanteen, mitä turvallisuustoimenpiteitä missäkin on tapahtunut, onko jotain poikkeuksellista sattunut ja koska viimeksi vartija on käynyt kohteessa sovitut tehtävät suorittamassa.

– Jos yrityksellä on toimipaikkoja ympäri Suomen, kuten myymäläverkosto, toimistoja, asemia tai varastoja, on jollakin oltava jatkuva tieto turvallisuustilanteesta eri kohteissa. Hälytysvalvontaa ja kameratekniikkaa on voinut hyödyntää turvallisuuden seurantaan jo kauan, mutta mullistava askel on otettu kohti turvatekniikkajärjestelmien digitalisointia ja mobiilikäyttöä, sanoo Hirvonen.

Uuden teknologian hyödyt asiakkaalle näyttäytyvät erityisesti ennakoinnissa. Raportoidun datan ollessa täsmällisempää, voi organisaatio ottaa etunojan turvallisuutensa organisointiin.

– Tilanvalvonta on ollut perinteisesti on-off-moodissa: onko ikkuna rikki vai ei. Mittarointi saa jatkuvasti yhä hienostuneempia ulottuvuuksia, kuten lämpötilojen, vedenpaineen, kosteuden ja savupitoisuuksien tunnistamista. Tilastopiikit on helpompi havaita ja niihin liittyvät turvallisuusuhat mahdollista torjua oikeilla toimenpiteillä oikeaan aikaan.

Turvallisuuden ennakointi merkitsee usein liiketoiminnallisia hyötyjä. Hälytysdataa analysoimalla voi yritys optimoida työvuoroja turvallisuusnäkökulmasta ja näin välttyä ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin. Dataa voi hyödyntää sesonkien ja kävijäpiikkien ennakointiin, ja esimerkiksi markkinointikampanjoiden oikeaan ajoittamiseen.

– Sekä turvallisuuteen että liiketoimintaan liittyvät päätökset kannattaa aina tehdä faktoihin, ei arvauksiin nojaten, kiteyttää Hirvonen.

Lataa opas: Lisää tuottoa turvallisuudesta