26.07.2021  |  Blogi  |  Vinkit ja oppaat

Vinkit paloilmoitinjärjestelmien hankintaan

blogi_palo_muut

Onko sinulla edessäsi paloilmoitinjärjestelmän hankinta? Vai kaipaako vanha järjestelmäsi kenties päivitystä? Ehkä punnitset vielä minkä palveluntarjoajan paloilmoitinjärjestelmä kannattaisi hankkia sekä mitä suunnittelussa ja toteutuksessa pitäisi huomioida?

Mitä kannattaa huomioida paloilmoitinjärjestelmää hankkiessa?

Paloilmoitinjärjestelmä on yksi tärkeimmistä tavoista turvata toimitilat ja henkilöstö. Lisäksi järjestelmä auttaa havaitsemaan palon jo aikaisessa vaiheessa, mikä lyhentää tuotantokatkoksia ja näin ollen minimoi palosta johtuvat taloudelliset vahingot. 

Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa muistaa, kuinka tärkeästä järjestelmästä on kyse. Palveluntarjoaja, laitteet, toteutus ja suunnittelu kannattaakin tehdä harkiten. 

Paloilmoitinjärjestelmää hankkiessa kannattaa ottaa huomioon seuraavia asioita:

  • Käytä asiantuntijaa apunasi
  • Huomioi alan lainsäädäntö ja muutokset
  • Keskitä yhdelle toimijalle suunnittelu ja toteutus
  • Keskitä yhdelle toimijalle järjestelmän huolto- ja ylläpitotoimet
  • Nykyisen järjestelmän elinkaari eli kannattaako päivittää nykyinen järjestelmä vai hankkia aivan uusi järjestelmä kokonaisuudessaan?

Asiantuntija avuksi

Paloilmoitinjärjestelmää hankkiessa on hyvä aina ottaa avuksi asiantuntija. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa avuksi otettu asiantuntija säästää niin kustannuksia, aikaa kuin vaivaa.

Paloilmoitinjärjestelmää hankkiessa kannattaa ottaa huomioon itse kohde ja lainsäädäntö. Asiantuntijoilla on ajantasainen tietämys alan lainsäädännöstä sekä paloviranomaisten kanssa työskentelystä. Kannattaakin miettiä, olisiko asiantuntijan käyttö ajan kannalta kustannustehokkaampaa myös tässä suhteessa?

Lainsäädäntö määrittelee paloilmoitinjärjestelmien suunnittelun ja toteutuksen

Tarkka lainsäädäntö määrittelee kiinteistöjen paloturvallisuuden sekä siihen liittyvien paloilmoitinjärjestelmien suunnittelun ja toteutuksen. Ilman asiantuntijaa voi olla hankalaa pysyä lainsäädännön muutoksissa mukana sekä huomioida yksityiskohtia.

Lainsäädäntö paloturvallisuudesta muuttuu aika ajoin. Tällöin on hyödyllistä, kun on asiantuntija paikalla, joka osaa kertoa muutoksista. Esimerkiksi tämän hetken muutos lainsäädäntöön muuttaa tapaa paloilmoitinjärjestelmien toteutuksesta ja hyväksynnästä. Aikaisemmin toteutuksen alkuvaiheessa luotiin toteutuspöytäkirja, joka hyväksyttiin paloviranomaisella. Jatkossa paloilmoittimien elinkaarikirja tulee korvaamaan kyseisen pöytäkirjan.

Keskitä suunnittelu ja toteutus vain yhdelle toimijalle

Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu ja toteutus suositellaan keskitettävän yhdelle toimijalle. Epäpätevä tai liian monelle taholle hajautettu suunnittelu ja toteutus saattavat tuoda ikäviä yllätyksiä ja lisäkustannuksia.

Pääsääntöisesti paloilmoitinjärjestelmät liitetään hätäkeskukseen. Myös vaativissa teollisuuskohteissa voi tämän lisäksi olla oma valvomo, missä sijaitsee järjestelmän käyttö- ja näyttölaitteet sekä palografiikat. Kohteisiin, missä on oma valvomo käytössä, tehdään usein myös monia integrointeja esimerkiksi graafisen käyttöliittymän osalta, jonka avulla mahdollisten hälytysten hallinnointi ja paikantaminen nopeutuu. Vaativissa kohteissa korostuukin se, että suunnittelu ja toteutus ei ole liian hajautettua ja se on huolella tehty.

Lisäkustannuksia ja ikäviä yllätyksiä voi syntyä huolimattomasta tai liian monelle eri toimijalle hajautetusta suunnittelusta ja toteutuksesta. Jos esimerkiksi suunnitteluvaiheessa ei olla edes kohteella käyty, voi mahdollisesti jäädä huomioimatta kohteeseen sopivat ilmaisimet, mahdolliset palo-ohjaukset yms.

Käytä samaa toimijaa myös järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon

Paras tilanne saavutetaan, jos sama toimija voi jatkossa myös ylläpitää, huoltaa säännöllisesti ja tehdä mahdolliset ohjelmistopäivitykset sekä raportoida näistä asiakkaalle huollon jälkeen.  Näin ollen päästään tilanteeseen, jossa kokonaiskuva on selkeä kaikille osapuolille, yllätyksiltä vältytään ja koko paketti pystytään pitämään niin sanotusti hyvässä hallinnassa.

Kun paloilmoitinjärjestelmä toteutetaan huolellisesti alusta loppuun ja huolletaan säännöllisesti, voidaan välttyä yllätyksiltä ja lisäkustannuksilta lähes kokonaan. Kokonaispalvelumallissa jää välikäsiä pois ja asiakkaat saavat halutessaan koko toteutuksen “avaimet käteen” -periaatteella. Tätä mallia suosimme myös itse palveluissamme.